Lietuvos neįgaliųjų forumas drauge su partneriais įgyvendina Leonardo da Vinci programos partnerysčių projektą „Recommendations for Inclusive Vocational and Higher Education for Persons with Disabilities„. Sutarties numeris LLP-LdV-PRT-2013-LT-0437.

Šijuo metu išsilavinimas ir profesija vaidina vis didesnį vaidmenį žmogaus gyvenimo kokybei. Jau daug šiuolaikinių ar už ES struktūrines lėšas atnaujintų mokyklų ya fiziškai prieinamos žmonės su negalia. tačiau, ne paslaptis, kad žmonės su negalia dažnai negali ir neturi tinkamų sąlygų mokytis, įgyti profesiją ar išsilavinimą vien dėl studijų proceso nelankstumo ir nesugebėjimo prisitaikyti prie jų mokymosi galimybių ir poreikių…

Projekto tikslai:

 • susipažinti su partnerių šalių geriausiąja praktika, perimti jų patirtį ir parengti rekomendacijas dėl studijų proceso prieinamumo profesinėse ir aukštoiose mokyklose žmonėms su negalia.
 • Užmegzti draugiškus ryšius tarp partnerių, tolimesniam bendradarbiavimui.

Analizuojant istorinio paveldo prieinamumą bus kreipiamas dėmesys į:

 • partnerių šalių įstatyminę bazę.
 • Priėmimo į profesines ir aukštąsias mokyklas organizavimo tvarką, kad jis būtų prieinamas visiems norintiems studijuoti ar mokytis.
 • Mokymosi/studijų proceso prieinamumą
 • egzamnavimo prieinamumą.
 • Novatoriškus sprendimus bei įvairią šalių patirtį, kuri galėtų pagerinti įtraukaus mokslo situaciją kitų projekto partnerių šalyse.

Projekto partneriai:

 1. Latvijos žmonių su negalia skėtinė organizacija „SUSTENTO“
 2. The BumbleBee Alliance CIC, organizacija, veikianti Anglijoje, Kento grafystėje. Organizacijos pagrindinis tikslas socialiai pažeidžiamų žmonių motyvavimas ir lavinimas socialinių ir švietimo projektų pagalba.
 3. EnvironmentPlus International CIC (United Kingdom), Jungtinės Karalystės organizacija, užsiimanti jaunimo su intelekto sutrikimais įtrukimu į gamtosaugos edukacinę veiklą.
 4. Consorzio Promotrieste, Italijos organizacija, vinija Triesto misto verslininkus, kurie siekia padaryti savo miestą patrauklų gyventi visiems..
 5. Lietuvos žmonių su negalia skėtinė organizacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“.
 6. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych – Lenkijos žmonių su negalia organizacija.
 7. Šiaulių Universitetas

Projekto įgyvendinimo eigoje numatyta parengti rekomendacijas dėl įtraukiojo mokymosi profesinėse ir aukštosiose mokyklose

Projekto tikslinė grupė: Lietuvos neįgaliųjų forumo darbuotojai

Tarpvalstybinių mobilumų skaičius: 12.

Bendra projekto suma 14000 EUR.

Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas pagal Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą.