Projekto tikslas – Sustiprinus negalios NVO advokacijos ir komunikacijos gebėjimus, vykdyti įrodymais grindžiamą valdžios institucijų veiklos priežiūrą ir advokaciją, siekiant Lietuvos prisiimtų tarptautinių standartų įgyvendinimo negalios bendruomenei.

Projekto uždaviniai:

1. Gebėjimų stiprinimo veiklos – skirtos LNF asociacijos nariams ir jų nariams regionuose;
2. Stebėsenos ir įrodymais grįstos advokacijos veiklos: ataskaitos apie žmonių su negalia teisių įgyvendinimą Lietuvoje rengimas, jos pristatymas Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetui, strateginės bylos iniciavimas, bendradarbiavimas su valstybės institucijomis konsultuojant ir įsitraukiant į sprendimų priėmimą.
3. Komunikacijos kampanija #KovotiVerta, kurios metu pristatys 12-os negalią turinčių žmonių istorijas, parodančias, kaip vieno žmogaus veiksmai gali pakeisti situaciją, užkirsti kelią tolesnei diskriminacijai.

Įgyvendinimo laikotarpis 2022 06 iki 2023 12

Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Aktyvių Piliečių Fondo programos Lietuvoje