Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ drauge su Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos žmonių su negalią sąjunga ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina projektą „Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimo stiprinimas, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse“.

Projekto tikslas – stiprinti neįgaliųjų NVO ir valdžios sektoriaus bendradarbiavimą, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse.

Tikslui pasiekti, vadovaujantis JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis, remiantis išsamiu Lietuvos situacijos socialinių paslaugų sferoje tyrimu bei gerąja užsienio šalių patirtimi, kuriamas bendradarbiavimo tarp sektorių modelis, kuris remiasi šiais pagrindiniais elementais:

  • situacijos įsivertinimu,
  • prioritetų nusistatymu (bendradarbiaujant valdžios ir nevyriausybiniam sektoriams),
  • nuosekliu darbu ir nuolatiniu bendradarbiavimu, siekiant išsikeltų prioritetinių tikslų.

Bendradarbiavimo tarp valstybinių institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus modelis pavadintas AGENDA 50 (arba lietuviškai – DARBOTVARKĖ 50), siekiant pabrėžti, jog jis remiasi penkiasdešimčia JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų.

Parengtas  bendradarbiavimo modelis bus pristatomas 20-tyje savivaldybių gerosios praktikos sklaidos renginių (seminarų) metu. Pristačius modelį, jis bus išbandomas 5-iose (dalyvavusiose pristatymo renginiuose) savivaldybėse, šiose įsteigiant negalės politikos grupes/komisijas.