2018 m. antrą kartą buvo įgyvendintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas, skirtas stiprinti nevyriausybines organizacijas vienijančias asociacijas.

Šio projekto metu buvo atliktos keturios skirtingų savivaldybių teikiamų paslaugų analizes. Šių tyrimų rezultatai  buvo pristatyti konkrečių savivaldybių atstovams bei vietos negalios organizacijoms drauge su rekomendacijomis, ką ir kaip reikėtų stiprinti ir tobulinti.

Atliktos šios analizės savivaldybėse:

  • rinkimų apylinkių prieinamumo Vilniaus miesto savivaldybėje analize;
  • psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo Vilniaus miesto savivaldybėje analizė;
  • Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamų socialinių paslaugų, skirtų darbingo amžiaus intelekto negalią turintiems žmonėms analize;
  • Kauno rajono savivaldybėje teikiamų pavežėjimo paslaugų dializuojamiems asmenims analize.

LNF taip pat surengė du renginius psichikos sveikatos paslaugų specialistams ir vartotojams, kuriais buvo siekiama įgyvendinti tikslines Vyriausybės programos priemones.

Projekto metu buvo organizuoti dviejų dienų strateginio planavimo mokymai LNF nariams. Organizacijos sekretoriato darbuotojai konsultavosi su socialinių tinklų ekspertais.

Žmogaus teisių dienos proga LNF prisidėjo prie žmogaus teisių forumo organizavimo, kuriame buvo keliami aktualiausi žmogaus teisių klausimai.

Projeko metu suorganizuoti du susitikimai su LNF nariais dėl asociacijos įstatų atnaujinimo bei etikos kodekso parengimo, taip pat buvo teikiamos konsultacijos narystės siekiančioms negalios organizacijoms.

Išleistas leidinys apie Lietuvos neįgaliųjų forumo veiklą bei pagrindines pozicijas negalios politikos klausimais. Nufilmuota 14 vaizdo klipų apie kiekvieną LNF organizaciją, siekiant supažindinti žmonių su negalia ir jų artimųjų bendruomenę su jų siūlomomis veiklomis ir paslaugomis. Ši vaizdo klipų kampanija taip pat skatins vienytis negalios organizacijas ir taip prisidėti prie stipresnės neįgaliųjų teisių advokacijos. Su video filmukais galite susipažini čia

LNF šio projekto rėmuose taip pat tesė savo nuolatinę veiklą įvairių valstybės įstaigų darbo grupėse, teikė pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo. Taip pat rengė viešus komentarus aktualiausiais negalios politikos klausimais.

Projektas  įgyvendintas nuo 2018 m. spalio 4 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.