Projektas C.O.D.E

 

Projektą „C.O.D.E.: Atsiverkime įvairovei ir lygybei“ (angl. „Coming Out for Diversity and Equality”) įgyvendina partneriai – „Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba“, „Lietuvos gėjų lyga“ ir „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF) pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS.

Projekto „C.O.D.E.: Atsiverkime įvairovei ir lygybei“ tikslas – pilietinės visuomenės organizacijų, atstovaujančių diskriminacijai jautrias grupes, aktyvus į(si)traukimas į socialinės politikos formavimą.

LNF įgyvendina projekto srautą „Išmatuokime diskriminaciją“, kurio rėmuose bus surengti mokymai nevyriausybinių organizacijų aktyvistams apie žmogaus teisių pažeidimų stebėseną dešimtyje šalies apskričių, bus sukurtas ir pristatytas žmogaus teisių stebėsenos įrankis (klausimynas), o suteikus žinių – identifikuojami ir fiksuojami diskriminacijos atvejai. Surinkta informacija bus naudojama rengiant alternatyviąją ataskaitą JT komitetams apie diskriminacijai jautrių grupių padėtį Lietuvoje.