Projekto tikslas – skleidžiant informaciją, ugdant neįgaliųjų kompetencijas, atstovaujant žmonių su
negalia teisėms ir jas ginant, telkti visus Lietuvos žmones su negalia ir jas vienijančias organizacijas
bendroms veikloms, didinti jų savarankiškumą, ugdyti jų gebėjimus, skatinanti žmones su negalia
gyventi bendruomenėje.

Uždaviniai:
1. Didinti nNVO įgalinimą ir stiprinti jų įsitraukimą į efektyvų Konvencijos įgyvendinimą
Lietuvoje;
2. Aktyvinti neįgaliųjų dalyvavimą visuomenės, sociokultūriniame gyvenime skatinant fizinės ir
informacinės aplinkos prieinamumą bei savarankiškumą;
3. Skatinti socialinių globos įstaigų asmenims su negalia pertvarkos procesus ir bendruomeninių
paslaugų kūrimąsi Lietuvoje;
4. Informuoti žmones su negalia ir visuomenę apie žmonių su negalia teises ir jų įgyvendinimą;
5. Bendradarbiauti su Europos neįgaliųjų forumu ir platinti naujausią informaciją visai
neįgaliųjų bendruomenei Lietuvoje;

Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS
RĖMIMO 2018 METAIS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO LĖŠOMIS