19Projekto tikslas – skleidžiant informaciją, ugdant neįgaliųjų ir specialistų kompetencijas,
atstovaujant žmonių su negalia teisėms ir jas ginant, telkti visus Lietuvos žmones su negalia ir jas
vienijančias organizacijas bendroms veikloms, didinti jų savarankiškumą, ugdyti jų gebėjimus,
skatinanti žmones su negalia gyventi bendruomenėje.

Uždaviniai:
1. Didinti NVO įgalinimą ir stiprinti jų įsitraukimą į efektyvų Konvencijos
įgyvendinimą
Lietuvoje;
2. Aktyvinti neįgaliųjų dalyvavimą visuomenės, sociokultūriniame gyvenime skatinant
fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumą;
3. Skatinti vaikų su negalia įtraukų mokymąsi, ugdant specialistų gebėjimus, gerinant
viešąją teigiamą nuomonę apie įtraukaus švietimo teikiamą naudą visuomenei,
4. Didinti žmonių su negalia įsidarbinimo galimybes, ugdant specialistų gebėjimus
motyvuoti ir skatinti žmonių su negalia įsitraukimą į atvirą darbo rinką
5. Informuoti žmones su negalia ir visuomenę apie žmonių su negalia teises ir jų
įgyvendinimą;
6. Bendradarbiauti su Europos neįgaliųjų forumu ir platinti naujausią informaciją visai
neįgaliųjų bendruomenei Lietuvoje

Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO 2019 METAIS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO LĖŠOMIS.