Lietuvos negalios organizacijų forumas pristato vaizdo klipus, kuriuose parodomi dažniausiai pasitaikantys žmonių su negalia teisių pažeidimai. 

Taip pat  patariama, ką daryti, jei patys taptumėte diskriminacijos aukomis.

Kad galėtume ginti savo teises, turime apie jas žinoti. Tačiau įvairiausios apklausos rodo, jog didžioji dalis žmonių su negalia nėra net girdėję apie svarbiausius jų teises ginančius įstatymus ar tarptautinius dokumentus. Neišmanydami, kas jiems priklauso, žmonės su negalia neatpažįsta, kada su jais elgiamasi neteisingai.

Įsivaizduokime paprasčiausią situaciją, kurioje būtent žinios apie savo teises lemia žmogaus su negalia galimybes. Rateliais judantis žmogus bando patekti į savivaldybės pastatą, tačiau susiduria su laiptais prie pastato įėjimo. Savo teisių nežinantis žmogus pagalvos, jog kalta jo negalia (fiziškai negali užlipti). Tuo metu savo teises puikiai išmanantis žmogus pareikalaus, kad į visuomeninės paskirties pastatą savarankiškai galėtų pakliūti visi piliečiai, taip pat ir jis. Tokiu būdu jis atvers kelią ne tik sau, bet ir kitiems žmonėms su negalia.

Savo teisių gynimas kainuoja daug pastangų ir užima laiko, tačiau jokio kito kelio tiesiog nėra. Todėl kviečiame pasižiūrėti, atpažinti ir veikti. O jeigu vienas jaučiatės ne karys, kreipkitės į mus arba artimiausiai veikiančias žmonių su negalia organizacijas.

Informacinės kampanijos vaizdo klipai sukurti įgyvendinant ES fondų finansuojamą projektą „Inovatyvios priemonės – žmonių su negalia bendruomenės aktyvinimui įsitraukti į viešojo valdymo procesus”.

Teisė balsuoti

Teisė į motinystę

Teisė į būtinas paslaugas

Teisė į darbą

Teisė į prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas

Teisė į atokvėpį nuo nuolatinės slaugos

Teisė į kokybišką įtraukų ugdymą

Teisė į visiems prieinamą informaciją

Teisė į individualizuotas paslaugas

Teisė į kiekvienam prieinamą skaitmeninę informaciją ir paslaugas