Lietuvos neįgaliųjų forumas drauge su partneriais įgyvendina Grundtvig mokymosi partnerystės projektą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą „The history for You and for me“ – „Istorija tau ir man”. Sutarties numeris LLP-GRU-MP-2012-LT-00121.

Turizmas vaidina ne tik svarbų vaidmenį Europos ekonomikoje bet yra labai svarbus neformaliąjame suaugusiųjų švietime bei darbo vietų kūrime, kelia šalies socialinį, kultūrinį lygį. Mes susipažįstame su kitų tautų kultūra, istorija, papročiais…

Deja, daugybė Europiečių vis dar negali mėgautis šiomis galimybėmis – žmonės su negalia, senyvo amžiaus žmonės, šeimos su mažais vaikais vežimėliuose – dauguma istorinio, kultūrinio paveldo vietų yra jiems neprieinami.

Šiuo metu vis didesnis dėmesys skiriamas fiziniam aplinkos pritaikymui. Tačiau istorinio paveldo pastatai vis dar lieka neprieinami didelei visuomenės daliai. Jiems atimta galimybė dalyvauti švietimo ugdymo procese. Visos valstybės siekdamos išsaugoti savo istorinį paveldą, atsiduria takoskyroje tarp siekio išsaugoti pastatą nepakitusį ir užduoties pritaikyti pastatą visų žmonių naudojimuisi.

Projekto tikslai:

 • Perimti novatoriškas idėjas ir sprendimus dėl istorinio paveldo pastatų pritaikymo žmonėms su negalia.
 • Nustatyti ir palyginti gerąją įvairių šalių patirtį. Pasinaudoti patirtimi diegiant naujoves.
 • Parengti projekto rezultatus / produktus (elektroninis bukletas, e-mokymų kursai) kurie galėtų perteikti projekto žinias suinteresuotiems asmenims.
 • Užmegzti draugiškus ryšius tarp partnerių, tolimesniam bendradarbiavimui.

Analizuojant istorinio paveldo prieinamumą bus kreipiamas dėmesys į:

 • Įvairias priežastis, dėl kurių istorinio paveldo pastatai yra neprieinami neįgalieisiems.
 • Turistinių kelionių maršrutus. Tradiciniai turistinių kelionių operatoriai natsižvelgia į prieinamumą, sudarinėdami savo kelionių maršrutus. Todėl riboto judumo asmenys negali dalyvauti mokymosi – pažintiniame procese.
 • Novatoriškus sprendimus bei įvairią šalių patirtį, kuri galėtų pagerinti prieinamą turizmo situaciją kitų projekto partnerių šalyse.

Projekto partneriai:

 1. Latvijos žmonių su negalia skėtinė organizacija „SUSTENTO“
 2. The BumbleBee Alliance CIC, organizacija, veikianti Anglijoje, Kento grafystėje. Organizacijos pagrindinis tikslas socialiai pažeidžiamų žmonių motyvavimas ir lavinimas socialinių ir švietimo projektų pagalba.
 3. SA Eesti Agrenska Fond, Estijos organizacija, užsiimanti šeimų, kuriose auga vaikai su negalia, švietimu ir mokymu.
 4. Juvenile Justice International CIC, organizacija, Anglijos Kento grafystėje dirbanti su asocialiais jaunuolaiais iki 21 metų amžiaus (neįgalūs – iki 25 m.). Organizuoja specialias mokymų programas suteikiančių įgudžių ir motivaciją įsidarbinant.
 5. Consulmarc Sviluppo s.r.l, Italijos organizacija, įkurta siekiant remti ir teikti techninę pagalbą organizacijų plėtrai Europos mastu. Ypač didelį dėmesį skiria tarpkultūriniam dialogui, jaunimo įtraukčiai, informacinėms ryšių technologijoms, neformaliajam ir profesiniui mokymui.
 6. Lietuvos žmonių su negalia skėtinė organizacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“.
 7. Pixel Service & Consulting Srl, Italijos organizacija, veikianti Informacinių ryšių technologijų srityje, kurianti į turizmą orientuotus interneto sprendimus ir privačius projektus.
 8. Rumunijos žmonių su negalia organizacija Federatia ONPHR (Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania).

Numatoma pasiekti šių rezultatų:

 • Parengti informacinę medžiagą kas yra prieinamumas.
 • Nustatyti kriterijus, pagal kuriuos bus atrenkami lankytini objektai.
 • Įvertinti atrinktų pastatų prieinamumą, nustatyti egzistuojančius barjerus bei pasiūlyti galimus sprendimus. • Gerosios praktikos pristatymas savosiose šalyse.
 • Medžiagos apie informacijos prieinamumą istoriniuose objektuose pateikimas.
 • Skaitmeninio bukleto parengimas, kuriame bus pateikta geroji praktika, medžiaga apie informacijos prieinamumą.
 • Mini e-mokymai, apie sprendimus, norint pritaikyti pastatus neįgaliųjų naudojimuisi.

Projekto tikslinė grupė: Lietuvos neįgaliųjų forumo darbuotojai

Tarpvalstybinių mobilumų skaičius: 12.

Bendra projekto suma 15 500 EUR, iš kurių 12 000 EUR bus skiriama tarpvalstybiniams mobilumams. Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas pagal Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą.