Visiems prieinamas mokslas: pamokos iš Didžiosios Britanijos

 

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ iniciavo diskusiją apie aukštųjų ir profesinių mokyklų poreikius siekiant įtraukaus žmonių su negalia švietimo. Vilniuje veikiančių profesinių ir aukštųjų mokyklų bei švietimo ir mokslo ministerijos atstovai turėjo galimybę susipažinti su Didžiosios Britanijos praktika, kurią pristatė ilgametis LNF partneris Patrick Tierney, vadovaujantis Juvenille Justice organizacijai, dirbančiai su rizikos jaunuoliais. Susitikimo tikslas – ne tik susipažinti su sėkmingai veikiančia sistema, bet ir aptarti aukštųjų ir profesinių mokyklų poreikius kuriant mokymų modulį, kuris padėtų pedagogams bei mokyklų personalui organizuoti įtraukųjį švietimą bendrose programose.


Prieš penkerius metus (2010 m.) Jungtinėje Karalystėje priimtas lygybės aktas (angl. Equality Act) įpareigojantis visas ugdymo ir švietimo įstaigas suteikti reikiamus (protingus) pritaikymus žmonėms su negalia iki jiems ateinant į pirmąjį užsiėmimą (Lietuvoje – metų bėgyje). Pavyzdžiui, jei žmogus rateliuose nori mokytis prancūzų kalbos, o pamokos vyksta senovinio pastato ketvirtame aukšte, tai tos auditorijos pasiekiamumas yra švietimo įstaigos rūpestis net jei iki užsiėmimo yra likusi tik viena diena nuo momento, kai studentas pranešė apie savo norą joje dalyvauti. Mokymo įstaiga tai gali spręsti keliais būdais – įrengti keltuvą, liftą ar perkelti pamoką į pirmą aukštą. Nesvarbu ką pasirinks, Svarbiausia, kad jau nuo kitos dienos žmogus galėtų pradėti mokytis.

Sąlygų mokytis neįgaliesiems sudarymas yra finansuojamas iš valstybės biudžeto. Žinoma, lėšos nėra begalinės, bet jos, nepaisant biudžeto karpymų kitose srityse, yra nemažinamos ir, Patrick Tierney teigimų, pakankamos suteikti žmonėms su negalia tinkamas sąlygas mokytis.

Kitas įdomus faktas, sulaukęs klausytojų nuostabos yra tas, kad priimant mokytis žmogų su negalia Jungtinėje Karalystėje, nereikalaujama jokių medicininių išrašų ar kitų dokumentų. Užtenka pasakymo, kad žmogus yra su negalia ir svarbiausia čia tampa ne statusas, o kaip padaryti, kad negalia netrukdytų mokytis. Tas pats taikoma visiems kitiems studentams, kurie taip pat gali turėti įvairiausių specifinių poreikių. Siekiama, kad visi žmonės būtų priimami ir vertinti vienodai, be išankstinių nuostatų. Pasak, Patrick Tierney, mokyklose nustatyta tvarka, pagal kurią su kiekvienu studentu ar mokiniu, nesvarbu su negalia ar be, mokyklos atstovas susitinka ir kalbasi individualiai, identifikuodamas jo poreikius. Vėliau šio pokalbio rezultatus gauna kiekvienas mokinio ar studento pedagogas ir jais remdamasis organizuoja būtent šio studento mokymąsi. Tad mokymas JK vyksta pagal individualizuotas programas vieisems studentams neišskiriant jų dėl negalios ar kitų požymių.

Jungtinėje Karalystėje, kaip ir Lietuvoje, reikalaujama, kad mokytojas (nepriklausomai nuo kvalifikacijos laipsnio) per metus išklausytų 40-ties valandų trukmės kvalifikacijos kėlimo kursus. Kursus apmoka pats mokytojas (yra nemokamų, teikiamų valstybinės kvalifikacijos kėlimo agentūros (Training and Development Agency for Schools)). Mokytojai gali rinktis: klausyti kursų internetu, lankyti kursus vakarais ar savaitgaliais ir pan., taip pat siūlomos įvairiausios temos – pvz, kaip bendrauti, elgtis, mokyti vaikus, jaunuolius ar studentus su negalia.

Diskusijos dalyviai vieningai pritarė LNF idėjai sukurti mokymų modulius profesinėms ir aukštosioms mokykloms. Svarbu padaryti juos prieinamus visiems arba ieškoti būdų įtraukti į pedagogus ruošiančių aukštųjų mokyklų programas ar mokymus organizuojančių agentūrų paslaugų paketus.

Diskusijos dalyviai pastebėjo, kad Lietuvoje pozityvus požiūris į neįgalių mokinių ar studentų įtraukųjį mokslą priklauso ne tik nuo mokytojų kompetencijos. Būtina keisti vietos bendruomenės požiūrį, ugdyti toleranciją, užtikrinti prieinamą fizinę aplinką, pagalbą mokytojui, mokymus personalo darbuotojams.Tik tuomet, diskusijos dalyvių nuomone,galėsime kalbėtis apie visiems prieinamą mokslą ir studijas.


Diskusija vyko š.m. lapkričio 13 d. Lietuvos edukologijos universitete. Ji surengta įgyvendinant Erasmus+ Strateginių partnerysčių KA2 projektą „Let’s study! – development of training module about disability for VET and HE”