Europa pilieciams logo

Žmonės su negalia susitelks dėl savo teisių Strasbūre

Europa pilieciams logo

Rugsėjo 14-17 dienomis daugiau kaip 360 neįgalių piliečių ir jų asistentų iš 31 Europos valstybės rinksis į jau ketvirtą kartą European Network on Independent Living (ENIL) (Europos Savarankiško Gyvenimo Tinklas) bei Center for Independent Living Carmichael House (Dublin, Ireland) (Savarankiško gyvenimo namų centras Karmaiklo Namai (Dublinas, Airija) organizuojamą kampaniją Strasbourg Freedom Drive.

           Kaip teigia renginio organizatoriai, Strasbourg Freedom Drive viena sėkmingiausių  viešinimo kampanijų Europoje. Ji organizuojama kas dveji metai nuo 2003-ųjų ir vienai savaitei suvienija visos Europos neįgaliuosius. Kampanijos metu asmenys su negalia ir jų asistentai susitinka su jų nacionaliniais europarlamentarais Europos Parlamente bei su kitomis organizacijomis, institucijomis bei darbo grupėmis, tokiomis kaip Disability Intergroup (Negalios Intergrupė), European Disability Forum (Europos neįgaliųjų forumas) ir Europos Taryba.

           Strasbourg Freedom Drive dalyviai reiklauja ratifikuoti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų Teisių Konvenciją, tęsti deinstitualizacijos procesą, įdiegti asmeninio asistento paslaugos sistemą, priimti specifinę Direktyvą dėl negalios, Europos vystymo fondo 5 procentus skirti savarankiško gyvenimo programoms ir visiško žmonių su negalia dalyvumo formuojant, rengiant bei priimant politinius sprendimus, susijusius su neįgaliaisiais.

            Lietuvos neįgaliųjų forumas taip pat prisijungė prie šios kampanijos. „Yra nemažai temų kurias reikia aptarti su mūsų išrinktaisiais Europos Parlamente“ – sako LNF Prezidentė Rasa Kavaliauskaitė – „Tai ir bendruomeninių paslaugų žmonėms su negalia plėtra, savarankiško gyvenimo programų plėtros perspektyvos, specifinės Direktyvos dėl Negalios įteisinimas“. Lietuvos neįgaliųjų forumo Tarybos narė teisininkė Dovilė Juodkaitė pabrėžė, jog priėmus Direktyvą ES, jos nuostatos bus privalomai perkeliamos į nacionalinę ES šalių narių teisę. Be to ES prižiūri, kaip šalys narės įgyvendina direktyvas.

             Šis renginys  – tai pirmas Lietuvos neįgaliųjų forumo, atstovaujančio 14 didžiausių neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų, žingsnis užmegzti glaudesnius ryšius su perrinktais ir naujai išrinktais europarlamentarais bei toliau dirbti kartu. 

              Remiantis Eurobarometro tyrimu, 97 procentai europiečių mano, jog turi būti imtasi veiksmų, kad pagerėtų žmonių su negalia integraciją į visuomenę. Pastaruoju metu 10 procentų Europos populiacijos turi negalią.  Žmonės su negalia sudaro 50 milijonų Europos piliečių. Žmonės su judėjimo apribojimais (tai senyvo amžiaus žmonės, vaikai, nėščios moterys, neįgalieji su judėjimo problemomis) sudaro daugiau kaip 40  procentų visų Europos Sąjungos gyventojų.

               Atsižvelgiant į ekonominę krizę ir mažas žmonių su negalia galimybes, parama kampanijos finansavimui  buvo gauta per EK programos Europa Europiečiams. Rengiantis šiai kampanijai kiekvienoje šalyje buvo organizuoti seminarai, kurių metu buvo aptartos diskusijų su europarlamentarais temos. 

                Daugiau informacijos apie renginį galite teirautis

                Henrikos Varnienės tel. +370 674 72512

                Lietuvos neįgaliųjų forumo informacija