Europos žmonių su negalia eitynėse „Freedom Drive“ – ir Lietuvos neįgaliųjų teisių aktyvistai

Naujienos 2017-09-27

Žmonių su negalia organizacijų asociacija Lietuvos neįgalių forumas jau trečią kartą surinko lėšas žmonių su negalia kelionei į Briuselį, kur tikimasi suteikti progą jauniems Lietuvos neįgaliųjų teisių aktyvistams sustiprėti, įgauti pasitikėjimo, užmegzti ryšių ir ryžtis įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus Lietuvoje. Šįkart eitynėse dalyvauja septynių žmonių delegacija, kurią sudaro neįgaliųjų bendruomenės aktyvistai iš skirtingų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus ir Šeduvos.

Žmogus su negalia – savo situacijos ekspertas

Viena iš „Freedom Drive“ dalyvių – Lietuvos sporto universiteto dėstytoja ir Lietuvos paraplegikų asociacijos narė Aušrinė Pockevičiūtė sako, kad žmonių su negalia orumą žeidžia ne pati negalia, o jai nepritaikyta aplinka ar paslaugos. “Dalyvavimas čia parodo, kad žmogus su negalia įsitraukia į jam svarbių problemų sprendimą. Tai rodo, kad ir žmogus su negalia yra savo situacijos ekspertas. Šiandieninėje visuomenėje yra galios nelygumas. Nes tie, kas turi galias, laikomi ekspertais, o tie, kurie neturi galių, stumiami į paribį.” – sako rateliuose judanti sporto specialistė.

Kristina Dudonytė, neįgaliųjų teisių aktyvistė iš Alytaus, tarp esminių problemų vardina neįtraukų švietimą, žemus žmonių su negalia įdarbinimo rodiklius, neprieinamą aplinką ir neįveikiamą biurokratiją. Europarlamente, susitikusi su politikais, Kristina nori perduoti žinią apie užstrigusį deinstitucionalizacijos procesą: “Institucinėnės globos reforma atrodo taip ir nepajuda iš vietos, nors pertvarkai skirti pinigai keliauja iš Europos Sąjungos. Tad kur tvarka? Norisi, kad europarlamantarai išgirstų realią padėtį bei prisidėtų prie problemų sprendimo veiksmais, o ne tik kalbomis.”

Europos Parlamente – neįgaliųjų bendruomenei svarbių teisės aktų svarstymas

LNF delegacija tikėjosi žmonių su negalia bendruomenės problemas perduoti kuo platesniam europarlamentarų iš Lietuvos ratui, dėl to juos visus aktyviai kvietė, tačiau susitikime pasirodė tik nuosekliai šiai bendruomenei dėmesį rodanti Vilija Blinkevičiūtė, prie kurios prisijungė ir Petro Auštrevičiaus padėjėjas.

LNF delegacija Europos Parlamente

Susitikime aptarti pagrindiniai europiniai žmonių su negalia teises įtvirtinantys aktai, kurie šiuo metu yra skirtingose Europos Parlamento ar Europos Komisijos svarstymo stadijose.

Vis dar vyksta kova dėl Europos priainamumo akto, koks jis bus –  ambicingas ar toks, kokio nori verslo atsovai. Šiame procese aktyviai dalyvauja Europos neįgaliųjų forumas ir visų šalių nacionaliniai neįgaliųjų forumai, įskaitant ir LNF.

Vilija Blinkevičiūtė taip pat daug dėmesio skyrė Stambulo konvencijai, kurią ratifikavus būtų galima efektyviau kovoti su smurtu prieš moteris (taip pat ir moteris su negalia).

Visos Europos žmonių su negalia aktyvistų eitynes „Freedom Drive“ kas dvejus metus organizuoja Europos savarankiško gyvenimo tinklas (ENIL), kuriam priklauso ir Lietuvos neįgaliųjų forumas. Renginiu siekiama atkreipti dėmesį į pagrindinius savarankiško gyvenimo iššūkius, problemas ir siekius, ir perduoti esminę žinią Europos Sąjungos institucijų atstovams apie žmonių su negalia žmogaus teises ir lygias galimybes gyventi savarankiškai ir būti lygiaverčiais Europos piliečiai. Drauge tai ir galimybė užmegzti ar sutvirtinti ryšius, keistis gerąja patirtimi ir pavyzdžiais su partneriais kitose šalyse. “Freedom Drive” vyksta nuo 2003 metų.

Lėšos septynių žmonių kelionei į eitynes „Freedom drive“ surinktos iš žmonių aukų portale aukok.lt, pinigų taip pat paaukojo kai kurie Lietuvos europarlamentarai – Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis, Petras Auštrevičius, Algirdas Saudargas. Dalis kelionės lėšų skirtos iš Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projekto (2017), kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.