Karas Ukrainoje tapo paskata atsigręžti į žmonių su negalia saugumą karų ir stichinių nelaimių metu

Naujienos 2022-08-31
 
„Kaip niekad šaltas pavasaris, 12 laipsnių. Visą tūkstančio kilometrų kelią sustoję miegame automobilyje, nes nėra kur prisiglausti turintiems specialių poreikių. Per dvi savaites atvykome į Latviją, kur vairavęs žmogus, judantis neįgaliojo vežimėliu, iškart nugabentas į ligoninę dėl inkstų nepakankamumo.”
 

„Šešiolika žmonių dvejuose mikroautobusuose. Senyva moteris, sėdinti ant pristatomos kėdutės, jai ant kelių – du autistiški vaikai. Siaubo apimti jie rėkia dieną naktį.”

„Pagalbos šauksmo skambučiai iš vietų, kur išvyksta evakuaciniai traukiniai. Žmogumi niekas nepasirūpina, o jis neturi galimybės net paprasčiausiai nusigauti iki tualeto.”
 
Tai tik keli ištrūkusiųjų liudijimų fragmentai, kuriuos Rygoje vykusiame susitikime pristatė Tatyana Barantsova, Ukrainos Vyriausybės atstovė neįgaliųjų teisių klausimams. Šios istorijos parodo, kokiomis sąlygomis žmonės su negalia palieka savo karo apimtus namus. Apima dar slogesnės mintys pagalvojus apie patirtys tų žmonių su negalia, kurie net neturėjo galimybės išvykti ir pasiliko okupantų užimtose teritorijose.
 
Reaguodamos į žmonių su negalia patirtis šio karo akivaizdoje Lietuvos negalios NVO kelia klausimą – kaip Lietuva pasiruošusi priimti, kokias sąlygas suteikti iš Ukrainos bėgantiems žmonėms su negalia. Taip pat, kokias pamokas išmokstame užtikrindami saugumą savo žmonėms su negalia, jei vieną dieną ir jiems tektų palikti namus.
 
Kaip žmonės su negalia – mūsų piliečiai – yra tam pasirengę, kokia informacija disponuoja? Tą bandoma išsiaiškinti Neįgaliųjų reikalų departamentui inicijavus žmonių su negalia apklausą – tiek gyvenančių savarankiškai, tiek globos namuose.
 
 
Kviečiame aktyviai dalyvauti. Tikimasi, kad apdoroti duomenys padės pamatyti realią situaciją ir taps pagrindu įpareigoti šalies institucijas atlikti pasirengimo darbus, kad ekstremalių nelaimių akivaizdoje nebūtų pamirštas nė vienas žmogus.
 
Taip pat  LNF prisijungė prie Europos negalios forumo vykdomo projekto, kurio metu bus bendradarbiaujama su Vidaus reikalų ministreija peržiūrint esamus saugumo užtikrinimo planus, įtraukiant į juos žmonių su engalia poreikių užtikrinimą. Taip pat drauge su Švedijos Savarankiško gyvenimo institutu (Independent Living Institute) rugsėjį pradedame nuotolinius mokymus profesionalams, dirbantiems su karo pabėgėliais – nevyriausybininkams ir atsakingų institucijų atstovams. Švedijoje aukštas karo pabėgėlių integracijos rodiklis pasiektas susisteminto projekto DRW (disabled refugees welcome) dėka. Mokymų metu bus pasidalinta gerąja Švedijos patirtimi, kuri gali būti bent iš dalies pritaikyta kuriant atitinkamą sistemą Lietuvoje.
 
 

Palikite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *