Konferencija „Studijos aukštojoje mokykloje – individualūs poreikiai ir lygios galimybės”

          Kviečiame jus dalyvauti konferencijoje – forume „Studijos aukštojoje mokykloje – individualūs poreikiai ir lygios galimybės” kuris įvyks š.m. gegužės 28 d. Šiaulių Universitete. Registruotis prašome iki gegužės 10 d.

 Konferencijos adresas:

Šiaulių Universitetas, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas, I rūmai, P.Višinskio g. 25, Šiauliai

Konferencijos-forumo tikslai:

  • pasidalinti neįgaliųjų visuomeninių organizacijų praktikos ir specialistų rengimo universitete patirtimi;
  • atskleisti neįgaliųjų poreikius, lūkesčius ir problemas susijusias su aukštojo mokslo studijomis, jų prieinamumu ir individualių neįgaliųjų poreikių tenkinimu pritaikant aplinkas bei studijų procesą;
  • aptarti neįgaliųjų studijų aukštosiose mokyklose realijas, išryškinti individualias patirtis;
  • skatinti inovacijas ir dialogą tarp teorines bei praktines institucijas atstovaujančių asmenų, siekiant kooperuotų santykių;
  • atsižvelgiant į Lietuvos ir ES kontekstą, atskleisti studijų galimybes neįgaliesiems, jų šeimos nariams bei kitiems pagalbą teikiantiems asmenims Šiaulių universitete.

Konferencijos atidarymas 11.00 val. 519 aud.

Konferencijos-forumo metu Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete (V a.) galima apžiūrėti kompensacinės technikos neįgaliesiems bei mokslinės-metodinės literatūros neįgaliųjų socialinio dalyvavimo ir socialinės integracijos klausimais parodą (partneris UAB „Biomedika“) 

Registracijos formą ir išsamesnę informaciją rasite čia

Konferencijos programa