Dirbantis žmogus rateliuose

Kreipimasis dėl prevencinių ir pagalbos priemonių užtikrinimo žmonėms su negalia Lietuvoje

Lietuvos negalios organizacijų forumas kartu su organizacijomis narėmis išplatino kreipimąsi į Lietuvos valdžios institucijas dėl prevencinių priemonių užtikrinimo žmonėms su negalia visuotinio karantino dėl COVID-19 viruso metu.

Su tekstu galite susipažinti apačioje:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
LR Sveikatos apsaugos ministerijai
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
LR Vidaus reikalų ministerijai
Lietuvos savivaldybių asociacijai
LR Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM
Kopija
LR Prezidentūrai

2020-03-17

Kreipimasis dėl prevencinių ir pagalbos priemonių užtikrinimo žmonėms
su negalia Lietuvoje dėl COVID-19

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą nutarimą dėl karantino režimo įvedimo Lietuvoje bei į itin didelę riziką dėl COVID-19 plitimo pasekmių žmonėms su negalia bei jų šeimoms, LNF parengė rekomendacijas valstybės bei savivaldybių atsakingoms institucijoms dėl pagalbos priemonių taikymo asmenims su negalia ir jų šeimoms pasaulinės pandemijos ir karantino metu. Rekomendacijomis siekiame sumažinti papildomą riziką, su kuria susiduria žmonės su negalia ir sunkiomis lėtinėmis ligomis dėl karantino/ekstremalios situacijos metu nutraukiamų paslaugų ir pagalbos teikimo, papildomų ligų/sveikatos iššūkių, informacijos apie sveikatos paslaugų prieinamumo ir teikimo trūkumo, kt.

Pažymime, kad dėl esamų infrastruktūros kliūčių žmonėms su negalia iškyla itin didelė problema dėl kasdienių produktų (maisto, sveikatos priežiūros, higienos) ir kasdienių būtinųjų, o neretai ir gyvybiškai svarbių paslaugų trūkumo. Todėl primygtinai prašome krizės laikotarpiu neužmiršti ir įtraukti į krizės įveikimo planus žmonių su negalia, jų šeimos narių ir kitų pažeidžiamų grupių poreikius užtikrinančias priemones.

Visų pirma tai yra:

1. Viešos informacijos ir komunikacijos prieinamumas

Žmonėms su negalia turi būti užtikrinta galimybė gauti tikslią informaciją apie pandemiją, karantiną ir būtinas priemones, kurių reikia imtis prevencijai. Tai apima bendros informacijos pateikimą alternatyviais ir prieinamais būdais (automatinės telefono linijos, video, lankstinukai, kt.): tinkamas vertimas į gestų kalbą ir subtitravimas (kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenei),  informacijos pateikiamas paprastu tekstu ir lengvai suprantama kalba naudoja iki 70 proc. populiacijos, tame tarpe ir senyvo amžiaus žmonės, žmonės turintys proto, psichosocialinę negalias ir kt.) pagal galimybes skelbti informaciją kuo paprastesniu ir aiškesniu tekstu naudojant vizualus.

2. Naudojamos prieinamos skaitmeninės technologijos (aklųjų ir silpnaregių bendruomenei)

Turi būti užtikrinama, kad visos telefoninės linijos, suteikiančios tiesioginę sveikatos informaciją ir pagalbos linijos – būtent šiuo atveju greitojo rinkimo numeriai 112 ir 1808 – būtų visiškai prieinamos, įskaitant kurtiems ir neprigirdintiems gyventojams, jiems naudojantis SMS žinutėmis. Rekomenduotina, kad būtų sukurta tikslinė internetinė svetainė su dažnai užduodamais klausimais, kurie atlieptų ir žmonių su negalia ir jų šeimų, senyvo
amžiaus asmenų poreikius.

3. Prieinamos, įtraukios sveikatos paslaugos

Patalpos ir paslaugos karantino metu turi būti prieinamos asmenims su negalia, įskaitant informacijos prieinamumą. Sveikatos priežiūros specialistai turi būti supažindinti su papildoma rizika asmenims turintiems ilgalaikių, šalutinių ligų, dėl kurių jie yra labiau pažeidžiami dėl kvėpavimo takų funkcijos pablogėjimo. Visiems įėjimo į sveikatos priežiūros įstaigas taškams (įskaitant tuos, kurie gali būti laikomi „antraeiliais“, tačiau neretai yra vieninteliai prieinami asmenims su negalia) turėtų būti taikomi tokie patys higienos protokolai.
Visiems laikiniems sveikatos priežiūros objektams, tokiems, kaip laikini paviljonai tyrimams atlikti, privalo būti prieinami ir žmonėms su negalia. Dezinfekatoriai ir kitos higienos priemonės turėtų būti vienodai prieinami žmonėms su negalia; prieinamoje vietoje, su prieinama informacija, produkto išpilstymo mechanizmas turėtų būti prieinamas. Klausos negalią turintiems asmenims turi būti užtikrinta galimybė gauti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas nuotoliniu būdu, t. y. per Skype programą. Vertimas iš lietuvių gestų kalbos į žodinę kalbą ir atvirkščiai atliekamas naudojantis vaizdo skambučiu gestų kalbos vertėjui.

3. Skirti papildomas investicijas į paslaugų teikimą ir paramą

Visoje ES sveikatos ir socialinės priežiūros sistemoms nuolat skiriama per mažai lėšų. Investicijos į šias paslaugas yra būtinos ir neatidėliotinos, norint užtikrinti, kad jos padengtų padidėjusias su krize susijusias išlaidas, įskaitant vaistus, apsaugines priemones ir darbuotojų, dirbančių su visomis pažeidžiamomis grupėmis,
viršvalandžius. Žmonės su negalia privalo būti aptarnauti lygiai su visais ir gauti savalaikes kokybiškas sveikatą palaikančias paslaugas ir priemones.

4. Užtikrinti, kad atskirti ir izoliuoti žmonės neliktų be būtiniausių prekių,
paramos ir žmonių kontakto

Draudimas lankyti dienos centrus, mokyklas ar kitas įstaigas ir rekomendacija dėl socialinės distancijos gali labai neigiamai paveikti jau ir taip izoliuotus žmones su negalia, taip pat pagyvenusius, slaugos ar priežiūros reikalingus žmones. Niekas neturėtų būti paliktas be paramos, maisto ir būtiniausių slaugos ir pagalbos
paslaugų. Pažymėtina, kad LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMO DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO 2020 kovo 14 d. Nr. 207, 3.5.3. punkte nurodoma, kad savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose.

Todėl prašome savivaldybes viešai skelbti informaciją apie išimtiniais atvejais organizuojamą vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą įstaigose, kai šeimos ir artimieji negali užtikrinti tokios priežiūros namuose 24/7. Tuo tikslu privalo būti skelbiama viešai prieinama ir suprantama informacija visose savivaldybių interneto svetainėse, veikti “karšta” pagalbos linija ne sveikatos, o socialinėms ar kt. pagalbos paslaugoms gauti. Turi būti skirtas papildomas finansavimas ir priimti sprendimai, užtikrinantys, kad žmonėms su negalia nepakenktų laikinas pagalbos priemonių ir paslaugų bei žmonių praradimas (įskaitant asmeninius padėjėjus, socialines ir specialias paslaugas, socialines garantijas šeimos nariams) dėl ligos ar netiesioginio COVID- 19 poveikio.

5. Pajamų apsauga

Prašome užtikrinti, kad žmonės su negalia ir sveikatos problemų turintys gyventojai galėtų dirbti iš namų. Jei to neįmanoma padaryti dėl darbo pobūdžio ar dėl kitų priežasčių, jiems privalo būti užtikrintos specialios atostogos, kurios garantuoja 100% darbuotojo pajamas. Daugelyje šalių šiuo metu viešosios paslaugos yra keičiamos/nutraukiamos, įskaitant švietimo ir socialines paslaugas, dienos priežiūros įstaigas ir lopšelius.
Labai svarbu, kad žmonėms, kurie turi palikti darbą, kad palaikytų savo šeimos narius ar kitus, kuriems jie gali padėti, ir toliau tuo laikotarpiu būtų užtikrintas pakankamas pajamų lygis.

6. Užtikrinti, kad visuomenės sveikatos komunikacijos žinutės būtų pagarbios ir nediskriminuojančios

Daugeliui žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms ir žmonėms su specialiaisiais poreikiais yra didesnė rizika susirgti sunkiomis sveikatos komplikacijomis dėl COVID-19. Tačiau viešieji pranešimai šia tema turi būti pagarbūs ir nešališki, vengiant bet kurios visuomenės dalies diskriminacijos
dėl amžiaus ar negalios.

7. Užtikrinti žmonių su negalia ir visų pažeidžiamų grupių identifikavimą

Sveikatos informacijos ir stebėjimo sistemos bei naujos duomenų rinkimo sistemos, naudojamos stebėti ir riboti COVID-19 plitimą ir poveikį, turėtų rinkti informaciją suskirstytą pagal amžių, lytį ir negalią, siekiant identifikuoti ir nepalikti be pagalbos paslaugų pažeidžiamiausias visuomenės grupes.

8. Žmonių su negalia ir visų socialinių partnerių įtraukimas

Neįgalieji per juos atstovaujančias organizacijas (neįgaliųjų organizacijas) gali geriausiai patarti valdžios institucijoms dėl konkrečių reikalavimų ir tinkamiausių sprendimų teikiant prieinamas ir įtraukias paslaugas.
Visa COVID-19 kontrolės ir prevencinė veikla turi būti suplanuota ir įgyvendinta aktyviai dalyvaujant įvairiems socialiniams partneriams, įskaitant ir nevyriausybines organizacijas, kurios šiuo metu vaidina itin didelį vaidmenį teikiant informaciją ir paslaugas pažeidžiamiausioms grupėms. Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) – tai skėtinė negalios organizacijų asociacija, atstovaujanti per 300 tūkstančių žmonių su negalia ir jų šeimos narių interesus. Kartu su kitais socialiniais partneriais esame pasiruošę konsultuoti Vyriausybę ir teikti siūlymus dėl pažeidžiamiausių grupių socialinės apsaugos karantino metu.

Lietuvos negalios organizacijų forumo
Prezidentė Dovilė Juodkaitė

Raštą palaiko:
Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *