NVO atstovai diskutavo su Premjeru ir Finansų ministru

Š. m. vasario 26 d. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) informacijos ir paramos centro iniciatyva Vyriausybėje įvyko NVO iniciatyvinės grupės suitikimas su LR Ministru Pirmininku Andriumi Kubiliumi bei Finansų ministru Algirdu Šemeta. Susitikime Lietuvos neįgaliųjų forumą atstovavo Edmundas Jakubauskas.

Susitikime diskutuota apie būtinybę bendromis pastangomis stiprinti demokratiją, pilietinę visuomenę, ieškoti efektyvesnio bendradarbiavimo modelio. Premjeras pritarė NVO atstovų siūlymui panaikinti Nevyriausybinių organizacijų komisiją, kurios veikla nebuvo efektyvi, ir sudaryti NVO darbo grupę prie Vyriausybės. Ši grupė spręstų esminius su NVO sektoriumi susijusius klausimus ir siūlytų Vyriausybei reikalingus teisės aktų pakeitimus. Numatoma, kad šiai darbo grupei vadovaus Ministro Pirmininko patarėja Skirma Kondratas. Darbo grupė teiks pasiūlymus teisinės aplinkos gerinimo, valstybės institucijų ir NVO bendradarbiavimo srityse, inicijuos Nacionalinės NVO programos kūrimą, svarstys NVO dalyvavimo Europos Sąjungos struktūrinių, Sanglaudos bei kitų fondų paramos įsisavinimo tvarkos ir procedūrų formavimo ir įgyvendinimo klausimus. Šioje darbo grupėje dalyvaus ir Lietuvos neįgaliųjų forumas.

Taip pat susitikime aptarta, kad siekiant stiprinti NVO sektorių Lietuvoje, kuris pritraukia lėšas iš užsienio paramos šaltinių, Vyriausybė turėtų sudaryti sąlygas tokių projektų daliniam finansavimui užtikrinti. Be to, buvo kalbėta ir apie NVO fondo, įkurto pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus, abejones keliančius laimėjusių projektų rezultatus. Finansų ministras Algridas Šemeta pažadėjo artimiausiu metu surengti visų projektų pakartotinį vertintimą, siekiant užtikrinti, jog NVO fondas pasiektų savo pagrindinį tikslą – sustiprinti NVO sektorių ir plėtoti pilietinę visuomenę.