Apie LNF

Kas mes esame?

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) jungia 16 organizacijų, kurios drauge atstovauja apie 300 tūkstančių žmonių su negalia, jų šeimų ir negalios situacijoje atsidūrusiųjų interesams.

LNF buvo įkurtas 2001 metais, siekiant suvienyti skirtingoms negalioms atstovaujančias organizacijas ir visiems kartu keisti negalios politiką Lietuvoje.

Ko mes siekiame?

Kartu mes siekiame, kad žmonės su negalia turėtų lygias galimybes dalyvauti visose  gyvenimo srityse – švietimo sistemoje, darbo rinkoje, visuomeniniame ir politiniame gyvenime.

Žmonių su negalia įtrauktį garantuoja kokybiškos ir tikslingos pagalbos paslaugos bendruomenėje, suteikiančios galimybę gyventi savarankiškai, rinktis gyvenamąją vietą, švietimo įstaigą, darbo vietą, laisvalaikio praleidimo būdus ir įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą formas.

Vienas iš esminių LNF tikslų – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (JT Konvencija) įgyvendinimas Lietuvoje. Šis 2006 metais priimtas tarptautinis dokumentas Lietuvoje ratifikuotas 2010 m.

Kaip mes veikiame?

LNF atlieka JT Konvencijos įgyvendinimo stebėseną, teikia ataskaitas tarptautinėms ir Lietuvos institucijoms, dalyvauja priimant sprendimus negalios politikoje nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu.

Organizacija taip pat renka informaciją apie neįgaliųjų patiriamus teisių pažeidimus, teikia skundus atsakingoms institucijoms, rengia ieškinius teismams. Daug dėmesio skiriama ir žmonių su negalia įvaizdžiui gerinti, visuomenei informuoti ir šviesti.

Naujienos