Naujienos

LNF ragina europarlamentarus prisijungti prie JT neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo

Naujienos 2008 sausio 18

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“  šiandien parengė ir Lietuvą atstovaujantiems Europos Parlamento nariams išsiuntė kvietimą prisijungti prie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo.  Kvietimu asociacija nori paskatinti europarlamentarus nebūti pasyviais stebėtojais ir imtis veiksmų,  kad  JT neįgaliųjų teisių konvencija būtų ratifikuota bei efektyviai įgyvendinta tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

LNF aktyviai reaguoja į laukiamus pakeitimus, susijusius su paslaugų teikimu neįgaliesiems

Naujienos 2007 gruodžio 5

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 2007-12-04 išsiuntė „Kreipimąsi dėl dėl  LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 m. programos įgyvendinimo tvarkos“ (Reg. Nr. 93) LR Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, Seimo Pirmininkui ir  Socialinės apsaugos ir darbo ministrei.

NEREGYS IR NUO JO TOLSTANTI INFORMACINĖ APLINKA

Naujienos 2007 lapkričio 26

Parengė Vytautas GENDVILAS      Technikos ir technologijų pažanga skatina informacinės aplinkos pažangą. Žmogų įvairiais įprastais ir naujais būdais pasiekia vis gausėjantis informacijos srautas. Deja, neregiai lieka šio proceso nuošalėje. Jie informacijos pasiekiamumo prasme – viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Mokslininkų teigimu, žmogus 70-95 proc. informacijos gauna regos pagalba. Netekus regėjimo, žmogui telieka 5-30 proc. galimybių […]

JT pranešėjas: reikia pripažinti diskriminaciją Lietuvoje

Naujienos 2007 rugsėjo 28

Praėjusią savaitę Lietuvoje lankėsi Jungtinių Tautų (JT) specialusis pranešėjas rasizmo, rasinio diskriminavimo, ksenofobijos ir su tuo susijusiomis netolerancijos formų klausimais Doudou Diene. Lankydamasis Lietuvoje, jis pažymėjo, kad mūsų šalyje sukurti geri teisės aktai ir juos įgyvendinantys mechanizmai. Tačiau D. Diene pabrėžė, kad reikėtų plačiau pripažinti, jog šalyje pasitaiko diskriminacijos atvejų ir geriau rengtis galimoms įtampoms […]

Gaisras Pasvalio neįgaliųjų globos namuose – pasyvios pozicijos rezultatas

Naujienos 2007 rugsėjo 4

Ketvirtadienį Pasvalio neįgaliųjų globos namuose kilęs gaisras dar kartą patvirtino, jog nevyriausybinių organizacijų nuogąstavimai dėl uždarose institucijose gyvenančių žmonių gyvybių, yra pagrįsti. Šį kartą Pasvalio neįgaliųjų globos namų gyventojus išgelbėti pavyko, tačiau   Latvijos pensionate 24 žmonių gyvybes nusinešęs gaisras byloja apie galimą daug tragiškesnę baigtį.