„Negalios skėčio stiprinimas – efektyviai advokacijai ir veiksmingai komunikacijai”

Active-citizens-fund LOGO

Projekto tikslas – Sustiprinus negalios NVO advokacijos ir komunikacijos gebėjimus, vykdyti įrodymais grindžiamą valdžios institucijų veiklos priežiūrą ir advokaciją, siekiant Lietuvos prisiimtų tarptautinių standartų įgyvendinimo negalios bendruomenei. Projekto uždaviniai: 1. Gebėjimų stiprinimo veiklos – skirtos LNF asociacijos nariams ir jų nariams regionuose; 2. Stebėsenos ir įrodymais grįstos advokacijos veiklos: ataskaitos apie žmonių su negalia teisių įgyvendinimą […]

Tarptautinis atstovavimas

Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) yra Europos neįgaliųjų forumo (European Disability Forum, EDF) narys, kuris veikia, atstovauja ir gina neįgaliųjų teises Europiniu lygmeniu. EDF atstovauja daugiau nei 50 milijonų Europos Sąjungos neįgaliųjų. Organizacija siekia, kad Europos Sąjungoje neįgalieji turėtų tokias pat teises, kaip ir sveikieji, kovoja prieš neįgaliųjų diskriminaciją, dirba, kad jiems būtų garantuotos prigimtinės žmogaus teisės. […]

Įdarbinimas

įdarbinimas

Lietuvos neįgaliųjų forumas nepritaria dabartiniam neįgaliųjų įdarbinimo modeliui, kuris orientuojasi į paramą socialinėms įmonėms, o ne paskatas įdarbinti žmones su negalia atviroje darbo rinkoje. Mes prieštaraujame socialinių įmonių veikimo modeliui Lietuvoje, nes jis yra brangus ir neefektyvus, be to – neatitinka Lietuvos ratifikuotos Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų. Lietuvos neįgaliųjų forumas ragina politikus bei […]

Neveiksnumo reforma

Mano sprendimai – mano teisė

Teisinis veiksnumas gali būti apibūdinamas kaip asmens galios ar galimybės veikti teisinės sistemose rėmuose. Kitaip tariant, teisinis veiksnumas užtikrina asmens kaip teisės subjekto status. Tai teisinis institutas, konstruktas, užtikrinantis atitinkamo amžiaus sulaukusiems asmenims teisių ir pareigų suteikimą priimti teisiškai galiojančius sprendimus. Tuo užtikrinama žmonėms asmeninė laisvė, pvz. imtis atitinkamo darbo, susituokti, pavedėti turtą, ir kt. […]

Švietimas

Švietimas

Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ parengta alternatyvi ataskaita apie žmonių su negalia padėtį Lietuvoje rodo, kad esame viena iš nedaugelio Europos Sąjungos šalių, kurioje vis dar egzistuoja specialiosios mokyklos vaikams su negalia ir ypač dažnai skiriamas mokymas namuose. „Lietuvos neįgaliųjų forumo“ surinktais duomenimis, apie pusė vaikų su negalia mokosi izoliacijos sąlygomis: 2014–2015 mokslo metais specialiosiose mokyklose […]

Deinstitucionalizacija

deinstucionalizacija

Perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų planas (2014 -2020) LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo patvirtintas 2014 m. vasario 14 d. Absoliuti dauguma žmonių su intelekto sutrikimais ir psichosocialine negalia, netekę artimųjų globos, apgyvendinami didelėse globos institucijose. Tokių globos namų Lietuvoje yra […]

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių Konvencija

Savo veikloje Lietuvos neįgaliųjų forumas vadovaujasi Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių Konvencijos (Konvencija) nuostatomis. 2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinėse Tautose priimta bei 2008 m. įsigaliojusi Konvencija tapo žmogaus su negalia teisių apsaugos ir užtikrinimo pagrindu. Tai žmogaus teisių dokumentas, kuriame išreiškiama aiški JT pozicija asmenų su negalia atžvilgiu. JT Konvencija nesukuria jokių naujų teisių, tik įpareigoja […]