Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių Konvencija

Savo veikloje Lietuvos neįgaliųjų forumas vadovaujasi Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių Konvencijos (Konvencija) nuostatomis.

2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinėse Tautose priimta bei 2008 m. įsigaliojusi Konvencija tapo žmogaus su negalia teisių apsaugos ir užtikrinimo pagrindu. Tai žmogaus teisių dokumentas, kuriame išreiškiama aiški JT pozicija asmenų su negalia atžvilgiu.

JT Konvencija nesukuria jokių naujų teisių, tik įpareigoja valstybes skatinti ir užtikrinti jų įgyvendinimą asmenų su negalia atžvilgiu. Konvencijos tikslas – skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui.

Konvencijos nuostatos kaip žmogaus teisių standartai turi būti gerbiami, užtikrinami ir įgyvendinami visų ją ratifikavusių šalių. Vadovaujantis Konvencijos nuostatomis, Valstybės įpareigojamos imtis neatidėliotinų, veiksmingų  priemonių, kad šviestų visuomenę žmonių su negalia padėties klausimais ir ragintų gerbti žmonių su negalia teises ir jų orumą; kovotų su stereotipais, prietarais ir ydinga praktika, susijusia su žmonėmis su negalia; didintų informuotumą apie žmonių su negalia gebėjimus ir pasiekimus.

Lietuvai ratifikavusi JT Neįgaliųjų teisių Konvenciją 2010 m. valstybė prisiėmė tarptautinius įsipareigojimus gerbti, užtikrinti ir įgyvendinti įtvirtintus žmogaus teisių standartus, pašalinti kliūtis užtikrinant orumą ir lygias teises. Tai reikalauja atitinkamų veiksmų, pokyčių, kuriant/užtikrinant asmenų su negalia teisių realizavimo ir apsaugos standartus (kliūtis šalinantys ir galimybes būti visaverčiais visuomenės nariais kuriantys įstatymai, planuojama politika, praktikos, t.t.)

Konvencijos tekstą galite rasti čia