Kodėl Europos Parlamento rinkimai svarbūs negalią turintiems žmonėms?  

ES privalo saugoti visų žmonių teises, įskaitant turinčiųjų negalią. Visi ES piliečiai turi teisę balsuoti ir kandidatuoti Europos Parlamento rinkimuose, taip tiesiogiai prisidėdami prie demokratijos procesų Europoje.

Visgi asmenys su negalia neretai negali vienodai su kitais dalyvauti politiniame gyvenime. Dėl teisinių ir praktinių kliūčių milijonai negalią turinčių asmenų negali naudotis tomis pačiomis politinėmis teisėmis kaip kiti ES piliečiai, o tai yra tiesioginis Jungtinių Tautų Asmenų su negalia teisių konvencijoje nurodytų pagrindinių teisių pažeidimas.

Per 2019 m. Europos Parlamento rinkimus maždaug 800 000 asmenų su negalia buvo atimta arba ženkliai apribota teisė balsuoti dėl jų negalios. Negalią turinčių piliečių teisė kandidatuoti ES šalyse yra dar mažiau realizuojama.

 

Dalyvavimas Europos Parlamento rinkimuose padėtų užtikrinti, kad ES politika geriau atspindėtų 100 milijonų Europos Sąjungoje gyvenančių asmenų su negalia poreikius.

Dėl aktyvesnio asmenų su negalia dalyvavimo politikoje ES padarė didelę pažangą reglamentuojant ir užtikrintant jų teises, pavyzdžiui, buvo priimta Europos negalios kortelė, Keleivių teisių nuostatai ir Vienodo požiūrio užimtumo srityje direktyva.

Tačiau reikia dar daugiau veiksmų ir finansavimo, kad būtų užtikrinamas galiojančių įstatymų vykdymas ir šalinamos kliūtys, pavyzdžiui:

– ES ne visada įtraukia asmenis su negalia ar jų organizacijas į su jais susijusių įstatymų ir sprendimų priėmimą;

– Asmenims su negalia sunkiai pasiekiamas ir užtikrinamas vienodas teisingumas;

– Vis dar sunku mokytis, susirasti ir dirbti apmokamą darbą;

– Vis dar sunku keliauti į kitą ES šalį;

– Kitoje ES šalyje gyvenantiems asmenims dėl negalios sunku gauti paramą persikelti, gyventi, dirbti ar mokytis;

– Kai kurie asmenys su negalia neturi teisinio veiksnumo, o tai reiškia, kad jie negali priimti sprendimų dėl savo gyvenimo, įskaitant sveikatos priežiūros ir dalyvavimo politiniame gyvenime.

 

Todėl per rinkimus, įskaitant Europos Parlamento rinkimus, būtina, kad žmonės su negalia būtų aktyvūs. 

Europos negalios forumas pradėjo kampaniją #DisabilityVote, kuri prisideda prie bendros Europos Parlamento rinkimų kampanijos #UseYourVote.

#DisabilityVote kampanija siekiama mobilizuoti ir skatinti asmenis su negalia dalyvauti 2024 m. ES rinkimuose.

Taip pat didinti informuotumą apie:

– ES svarbą užtikrinant žmonių su negalia teises;

– ES sprendimų priėmimo procesą ir turimus išteklius;

– Asmenų su negalia politinį dalyvavimą ES rinkimuose.

Įgalinti negalios aktyvistus iš visos Europos, ir nacionalines asmenims su negalia atstovaujančias organizacijas:

– Didinti informuotumą apie ES lygmeniu pasiektus rezultatus asmenų su negalia teisių srityje;

– Propaguoti sutartus prioritetus nacionaliniu lygmeniu ir tarp kandidatų į Europos Parlamentą;

– Pasisakyti už tolesnį žmonių su negalia dalyvavimą ES rinkimuose šalinant teisines ir praktines kliūtis.

Raginame visus kandidatus Europos Parlamento rinkimuose įsipareigoti remti daugiau nei 100 milijonų asmenų su negalia teises ir pasirašyti naujai paskelbtą „2024 m. ES rinkimų kandidatų įsipareigojimas kurti įtraukią žmonių su negalia ateitį“.

Šis pasižadėjimas grindžiamas 2024 m. Europos Parlamento rinkimų manifesto „Kurti įtraukią žmonių su negalia ateitį ES“ reikalavimais, kurį 2023 m. gegužės mėn. vykusiame Europos negalios parlamente priėmė daugiau kaip 700 dalyvių – Europos negalios bendruomenės atstovų.

 

Manifestas siūlo konkrečias iniciatyvas dėl ES strūktūrinių pokyčių bei kelia šiuos svarbiausius reikalavimus dėl negalios politikos ES mastu:

 • Užtikrinti, kad visi žmonės su negalia turėtų teisę balsuoti ir kandidatuoti Europos Parlamento rinkimuose.
 • Užtikrinti, kad ES institucijose būtų įsteigtos stiprios tarnybos, daugiausia dėmesio skiriančios asmenų su negalia teisėms.
 • Sukurti naują Europos prieinamumo agentūrą.
 • Priimti ES masto negalios kortelę.
 • Priimti griežtesnius teisės aktus, kuriais būtų ginamos asmenų su negalia, kaip keleivių, teisės.
 • Sukurti asmenų su negalia užimtumo ir įgūdžių garantiją, kad būtų skatinamas jų dalyvavimas atviroje darbo rinkoje.
 • Papildomai apsaugoti moteris ir mergaites su negalia, įskaitant prievartinės sterilizacijos draudimą.
 • Remti Ukrainos negalios atstovus Ukrainoje ir už jos ribų ir užtikrinti, kad ES indėlis į Ukrainos atstatymą padėtų sukurti žmonėms su negalia labiau integruotą šalį.
 • Priimti teisės aktus, kuriais būtų užtikrintas žmonėms su negalia skirtų pagalbinių technologijų prieinamumas ir įperkamumas.
 • Užtikrinti, kad kitu ES biudžetu būtų visapusiškai remiamas asmenų su negalia savarankiškas gyvenimas ir užtikrinama jų įtrauktis į žaliąjį ir skaitmeninį perėjimą.

Prieinamumas labai svarbus siekiant užtikrinti, kad kiekvienas galėtų suprasti politinių partijų tikslus, kandidatus ir už ką balsuoti.

Europos negalios forumas parengė du prieinamumo patikros sąrašus, kurie padės kampanijų darbuotojams, politikams, kandidatams ir valstybės pareigūnams įvertinti savo kampanijų komunikaciją ir renginius, suprasti, ko trūksta, ir išsiaiškinti, kaip užtikrinti, kad jie būtų prieinami visiems.

Kviečiame pasitikrinti, įsivertinti ir paspartinti savo kelionę prieinamumo link!

Todėl šių 2024 m. Europos Parlamento rinkimų, kurie vyks birželio 6-9 dienomis ir bus viena didžiausių demokratinių pratybų pasaulyje, metu raginame būti aktyviems ir pasinaudoti savo balso teise, o tuo pačiu kviečiame fiksuoti, jeigu susidursite su kliūtimis rinkimų metu.

Mūsų rinkimų forma

Taip pat kviečiame susipažinti su Europos negalios forumo parengtu video – kodėl svarbu balsuoti Europos Parlamento rinkimuose (anglų k.).

#DisabilityVote

#UseYourVote

@MyEDF

 

Projektinė veikla įgyvendinama ir iš dalies finansuojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2023 – 2024 metais programą projekto „LNF skėčio institucinių gebėjimų stiprinimas efektyviai advokacijai – Dvimetė“ lėšomis (67 000 Eur).

Foto: EDF

 

 

 

Atsakymų: 1

 1. Kas užsiima neįgaliųjų tematika iš lietuviškų kandidatų į Europos parlamentą?
  Labai sunku surasti tą informaciją. ačiū

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *