Tarptautinis atstovavimas

Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) yra Europos neįgaliųjų forumo (European Disability Forum, EDF) narys, kuris veikia, atstovauja ir gina neįgaliųjų teises Europiniu lygmeniu. EDF atstovauja daugiau nei 50 milijonų Europos Sąjungos neįgaliųjų. Organizacija siekia, kad Europos Sąjungoje neįgalieji turėtų tokias pat teises, kaip ir sveikieji, kovoja prieš neįgaliųjų diskriminaciją, dirba, kad jiems būtų garantuotos prigimtinės žmogaus teisės. EDF aktyviai dalyvauja politiniame Europos Sąjungos (ES) gyvenime. Šiuo metu LNF prezidentė Dovilė Juodkaitė yra EDF tarybos narė.

Taip pat LNF yra priklauso Europos savarankiško gyvenimo tinklui (European Network on Independent Living, ENIL) kuris visoje Europoje siekia įgalinančių sąlygų žmonėms su negalia. Kiekvienais metais gegužės 5 d. ENIL inicijuoja Savarankiško gyvenimo dienos minėjima. Šią dieną žmonės su negalia ir jų artimieji kviečia atkreipti dėmesį į kliūtis, kurios jiems trukdo gyventi savarankiškai. Dėl paslaugų trūkumo, nepritaikytos aplinkos, informacijos ar ydingų nuostatų jie vis dar gyvena izoliacijoje ir nuolat patiria diskriminaciją beveik visose gyvenimo srityse. Taip pat kas dvejus metus Europos sostinese ENIL organizuoja „Freedom Drive” eitynes bei renginius, kurių tikslas – informuoti Europos visuomenę ir politikus apie problemas, su kuriomis negalią turintys žmonės susiduria kasdieniame gyvenime: atskirtį, bendruomeninių paslaugų ir pritaikytos aplinkos trūkumą, neigiamą požiūrį, stigmatizaciją.