Gegužės 5 d. – Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo diena

Gegužės 5 d. minima Europos savarankiško gyvenimo diena. Pernai pirmą kartą šios dienos minėjimą Briuselyje inicijavo Europos Savarankiško gyvenimo tinklas (European network on independent living, ENIL), o įvairūs renginiai, kampanijos bei akcijos buvo vykdomos ir kitose Europos valstybėse. Šiemet, tęsdamos įtvirtinamą tradiciją, savarankiško gyvenimo dieną mini daugelis žmonių su negalia organizacijų.


Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF) apie savarankiško gyvenimo galimybių užtikrinimą žmonėms su negalia Lietuvoje – būtiną vykdyti institucinės globos reformą, kalba visus šiuos metus. Tarp kryptingų LNF veiklų – dešimtyje šalies apskričių organizuojamos specialios diskusijos tarp savivaldos, seniūnijų, žmonių su negalia organizacijų atstovų, kurie skatinami atvirai dalintis mintimis dėl konkrečių sprendimų, kaip veiksmingai pertvarkyti procesus, kad neįgaliesiems būtų sudarytos maksimalios galimybės gauti reikiamas paslaugas bendruomenėje, o ne socialinės globos namuose.

LNF kartu su diskusijomis kviečia aplankyti ir keliaujančią foto parodą „Tapatybė iliuzija“. „Tapatybės iliuzija“ – tai parodų, pristatomų dešimtyje Lietuvos regionų ciklas, kviečiantis ne tik iš arti pažvelgti į nematomą žmonių su negalia gyvenimą socialinės globos namuose. Pagrindinė parodų ciklo idėja – ryžtingai sklaidyti ydingus ir nepagrįstus mitus dėl neįgaliųjų teisės gyventi savarankiškai.

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ primena, kad norint keisti visuomenės nuostatas dėl žmonių su negalia savarankiško gyvenimo įtvirtinimo, būtina griauti vis dar itin stipriai visuomenę veikiančius mitus dėl neįgaliųjų socialinės globos ir neįgaliųjų gyvenimo bendrai. O kovojant su nepagrįstais mitais, visų pirma, reikia kuo aktyviau dalintis mintimi dėl to, kad žmogus su negalia taip pat turi teisę gyventi oriai ir sulaukti pagarbaus požiūrio iš sveikų visuomenės piliečių. #ENILILDAY