Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naujienos Archives - Page 2 of 29 - LNF - Lietuvos Negalios Organizacijų Forumas

Naujienos

Artimuosius su negalia globojančios šeimos nustumtos į ilgalaikio streso, priverstinės izoliacijos ir finansinio išlikimo būklę

in Naujienos 2021 2 liepos

Žiniasklaidoje daugiau nei bet kada iki šiol kalbama apie šeimas, globojančias negalią turinčius vaikus. Straipsniai gana įvairūs, tačiau dažniausiai tai yra prašymai padėti surinkti lėšų brangioms procedūroms, įrangai arba istorijos apie tėvų susitaikymą, vaiko negalios priėmimą, dažnai – pasiaukojimą. Jei galvojate, kad po procedūrų ar susitaikymo tos šeimos jau gali gyventi „normalius“ gyvenimus – klystate. […]

LNF ieško partnerio žmonių su negalia įdarbinimo projektui įgyvendinti

in Naujienos 2021 17 birželio

Lietuvos negalios organizcijų forumas kartu su Žmonių su negalia sąjunga įgyvendina ES lėšomis finansuojamą didžiulį ir savo turiniu labai prasmingą projektą apie žmonių su sunkia negalia įdarbinimą. Mūsų tikslinės grupės, į kurias nukreiptos projekto veiklos – tai pensionatų gyventojai, kurie dažnu atveju nuo kūdikystės gyvena socialinės globos namuose ir yra praradę socialinius įgūdžius, bei žmonės […]

Europos savarankiško gyvenimo dieną – dėmesys skaitmeniniam prieinamumui

in Naujienos 2021 20 balandžio

Kaip kurti skaitmeninę aplinką, kuri būtų patogi, lengvai suprantama ir prieinama VISIEMS? Pandemija paspartino paslaugų skaitmenizaciją ir įrodė, kad internetinės erdvės prieinamumas yra būtina sąlyga siekiant lygių galimybių visoms visuomenės grupėms. Žmonėms su negalia internetas gali atverti duris ten, kur fiziškai jiems patekti sudėtinga. Bet tik tuo atveju, jei skaitmeninėje erdvėje teikiama informacija ir paslaugos […]

Padėk įvertinti, kaip Lietuvoje įgyvendinama JT Neįgaliųjų teisių konvencija

in Naujienos 2021 12 balandžio

Lietuvos negalios organizacijų forumas kviečia dalyvauti apklausoje ir pasidalinti žiniomis, kaip Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisiu konvencija įgyvendinama Lietuvoje. Klausimynas skirtas negalią turintiems žmonėms, negalios organizacijų atstovams bei visiems susiduriantiems su negalia kasdieniniame gyvenime. Apklausos tikslas – išsiaiškinti konvencijos realų įgyvendinimą Lietuvoje. Surinkta informacija bus panaudota rengiant antrąją alternatyvią Lietuvos žmonių su negalia organizacijų ataskaitą Jungtinių […]

Kokį ateinantį dešimtmetį žmonėms su negalia žada Europos sąjunga?

in Naujienos 2021 12 balandžio

Spėju, kad žmonės su negalia turėtų būti didžiausi Europos sąjungos entuziastai. Būtent Europos sąjungos teisėkūra ir iniciatyvos yra vienas iš stipriausių žmonių su negalia teisių užnugarių kovojant už šios grupės lygias galimybes Lietuvoje. ES veiksmų mastas ir reikšmingumas gali būti prilygintas JT Neįgaliųjų teisių konvencijai, kuri yra žmonių su negalia teisių judėjimo pagrindas visame pasaulyje. […]

Kodėl svarbu atpažinti neapykantos nusikaltimus prieš žmones su negalia

in Naujienos 2021 3 kovo

Užsienyje atlikti tyrimai rodo, kad žmonės su negalia dažniau tampa nusikaltimų, taip pat ir nulemtų neapykantos, aukomis. Tačiau Lietuvoje pranešimų apie panašius nusikaltimus nėra. Žmogaus teisių ekspertai spėja, kad tokia padėtis susiklostė dėl žinių stokos, todėl patys žmonės su negalia, taip pat ir tyrėjai, neatpažįsta neapykantos kalbos ar iš neigiamų nuostatų kylančių nusikaltimų. Lietuvos žmogaus […]

Tarptautiniai principai ir gairės dėl žmonių su negalia teisės į teisingumą

in Naujienos 2020 29 gruodžio

LNF pristato neoficialų leidinio „Tarptatiniai principai ir gairės dėl žmonių su negalia teisės į teisingumą“ vertimą, kurį parengė JT specialioji pranešėja neįgaliųjų teisių klausimais Catalina Devandas Aguilar. Šiame leidinyje siekiama pateikti išsamias gaires ir praktinius nurodymus, kaip žmonėms su negalia užtikrinti teisę kreiptis į teismą vienodomis sąlygomis su kitais asmenimis, t.y. siekiant gerbti žmonių su negalia […]

LNF siekis veikti etiškai: viena bendruomenė – skirtingi poreikiai ir galimybės

in Naujienos 2020 29 gruodžio

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) vienija skirtingoms negalioms atstovaujančias organizacijas, todėl asociacija nuolat susiduria su būtinybe derinti interesus, veikti ne tik savo atstovaujamos grupės, bet platesnės žmonių su negalia bendruomenės naudai. Nuolatinis skirtingų organizacijų bendravimas asociacijos rėmuose ugdo didesnį įvairių negalios grupių poreikių suvokimą, tačiau neišvengiamai susiduriama su situacijomis, kai vienos asociacijos nariai yra priversti […]

Tyrimas parodė, kad artimųjų su negalia slauga apriboja galimybes dirbti ir turėti laisvalaikį

in Naujienos 2020 14 gruodžio

Internetinė teikiančių pagalbą žmonėms su negalia artimųjų apklausa buvo  vykdoma 2020 m. rugpjūčio 26 – rugsėjo 12 d. Gautos 375 užpildytos anketos atsakant į klausimus apie teikiamos neformalios pagalbos šeimoje mastus. Klausimyno analizės pagrindu įvertinta, kiek teikiantis pagalbą šeimos narys vidutiniškai praranda darbo našumo ir kiek dirba namų aplinkoje (šeimoje) teikdamas neformalią pagalbą žmogui su negalia (toliau ŽN). […]

Artimuosius su negalia prižiūrintys žmonės prašo suteikti kasmetines atostogas nuo slaugos

in Naujienos 2020 14 gruodžio

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) kartu su vaikus su negalia slaugančių ir prižiūrinčių artimųjų grupe kreipėsi į valstybės įstaigas (Lietuvos Respublikos Vyriausybę, LR Socialinės ir darbo apsaugos ministeriją, LR Sveikatos apsaugos ministeriją, Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių ir darbo reikalų komitetą, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetą, Seimo Neįgaliųjų teisių komisiją, Lygių galimybių kontrolierių, Seimo kontrolieriaus įstaigą)  raštu, […]