Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naujienos Archives - Page 3 of 31 - LNF - Lietuvos Negalios Organizacijų Forumas

Naujienos

Seminaras „Negalia ir migrantai Lietuvoje: kaip užtikrinti negalios poreikius”

Naujienos 2021-10-20

Pirmieji Lietuvos ir Baltarusijos sieną kertantys migrantai pradėti registruoti dar šių metų pradžioje. Kiekvieną dieną buvo nustatoma apie 20 sieną kertančių asmenų, vėliau šie skaičiai gerokai padidėjo, sukeldami beprecedentę migrantų ir prieglobsčio prašytojų bangą. Dėl migrantų prieglobsčio prašytojų antplūdžio per Baltarusijos sieną Lietuvoje 2021 m. liepos 2 d. valstybės mastu buvo paskelbta ekstremali situacija. Iki […]

Dovilė Juodkaitė: LNF dvidešimtmetis – proga įvertinti pasiekimus, padėkoti bendražygiams ir pasimokyti iš klaidų

Naujienos 2021-08-25

Lietuvos negalios organizacijų forumas užima reikšmingą vietą šalies judėjimo už žmonių su negalia teises istorijoje. Analizuodami du organizacijos veiklos dešimtmečius, matome, kaip negalią turintys žmonės išsivaduoja iš jiems primesto „ligonių“, „invalidų“ ar „išlaikytinių“ vaidmens, atpažįsta ir priešinasi juos nugalinantiems sprendimams, siekia lygių teisių ir galimybių gyventi savarankiškai. LNF gyvavimo laikotarpis ir vykdomos veiklos sutampa su […]

LIetuvos negalios organizacijų forumui – 20 metų!

Naujienos 2021-08-17

Minėdamas 20-ies metų veiklos sukaktį Lietuvos negalios organizacijų forumas kviečia į nuotolinę diskusiją apie negalios judėjimo pasiekimus per pastaruosius du dešimtmečius. 2001-iais įkurtas Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) kėlė sau tikslą derinti skirtingų negalios grupių interesus ir vieningai keisti žmonių su negalia padėtį Lietuvoje. Per du dešimtmečius būta įvairių etapų, bet šiandien galime džiaugtis, kad […]

Bet kokią smurto formą patyrusias moteris su negalia kviečiame užpildyti anoniminę anketą

Naujienos 2021-07-16

Kviečiame bet kokią smurto formą patyrusias moteris su negalia užpildyti anoniminę anketą. Šia apklausa siekiame identifikuoti problemas ir siūlyti reikalingas pagalbos priemones. Jūsų atsakymai leis efektyviau reaguoti į sunkumus su kuriais susiduria smurtą patiriančios moterys su negalia bei kurti reikalingų paslaugų tinklą. Pildydami anketą užtruksite 10-15min. Suprantame, kad smurtas yra labai jautri tema, todėl garantuojame, jog anketa yra anoniminė.  Jūsų […]

Artimuosius su negalia globojančios šeimos nustumtos į ilgalaikio streso, priverstinės izoliacijos ir finansinio išlikimo būklę

Naujienos 2021-07-02

Žiniasklaidoje daugiau nei bet kada iki šiol kalbama apie šeimas, globojančias negalią turinčius vaikus. Straipsniai gana įvairūs, tačiau dažniausiai tai yra prašymai padėti surinkti lėšų brangioms procedūroms, įrangai arba istorijos apie tėvų susitaikymą, vaiko negalios priėmimą, dažnai – pasiaukojimą. Jei galvojate, kad po procedūrų ar susitaikymo tos šeimos jau gali gyventi „normalius“ gyvenimus – klystate. […]

LNF ieško partnerio žmonių su negalia įdarbinimo projektui įgyvendinti

Naujienos 2021-06-17

Lietuvos negalios organizcijų forumas kartu su Žmonių su negalia sąjunga įgyvendina ES lėšomis finansuojamą didžiulį ir savo turiniu labai prasmingą projektą apie žmonių su sunkia negalia įdarbinimą. Mūsų tikslinės grupės, į kurias nukreiptos projekto veiklos – tai pensionatų gyventojai, kurie dažnu atveju nuo kūdikystės gyvena socialinės globos namuose ir yra praradę socialinius įgūdžius, bei žmonės […]

Europos savarankiško gyvenimo dieną – dėmesys skaitmeniniam prieinamumui

Naujienos 2021-04-20

Kaip kurti skaitmeninę aplinką, kuri būtų patogi, lengvai suprantama ir prieinama VISIEMS? Pandemija paspartino paslaugų skaitmenizaciją ir įrodė, kad internetinės erdvės prieinamumas yra būtina sąlyga siekiant lygių galimybių visoms visuomenės grupėms. Žmonėms su negalia internetas gali atverti duris ten, kur fiziškai jiems patekti sudėtinga. Bet tik tuo atveju, jei skaitmeninėje erdvėje teikiama informacija ir paslaugos […]

Padėk įvertinti, kaip Lietuvoje įgyvendinama JT Neįgaliųjų teisių konvencija

Naujienos 2021-04-12

Lietuvos negalios organizacijų forumas kviečia dalyvauti apklausoje ir pasidalinti žiniomis, kaip Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisiu konvencija įgyvendinama Lietuvoje. Klausimynas skirtas negalią turintiems žmonėms, negalios organizacijų atstovams bei visiems susiduriantiems su negalia kasdieniniame gyvenime. Apklausos tikslas – išsiaiškinti konvencijos realų įgyvendinimą Lietuvoje. Surinkta informacija bus panaudota rengiant antrąją alternatyvią Lietuvos žmonių su negalia organizacijų ataskaitą Jungtinių […]

Kokį ateinantį dešimtmetį žmonėms su negalia žada Europos sąjunga?

Naujienos 2021-04-12

Spėju, kad žmonės su negalia turėtų būti didžiausi Europos sąjungos entuziastai. Būtent Europos sąjungos teisėkūra ir iniciatyvos yra vienas iš stipriausių žmonių su negalia teisių užnugarių kovojant už šios grupės lygias galimybes Lietuvoje. ES veiksmų mastas ir reikšmingumas gali būti prilygintas JT Neįgaliųjų teisių konvencijai, kuri yra žmonių su negalia teisių judėjimo pagrindas visame pasaulyje. […]

Kodėl svarbu atpažinti neapykantos nusikaltimus prieš žmones su negalia

Naujienos 2021-03-03

Užsienyje atlikti tyrimai rodo, kad žmonės su negalia dažniau tampa nusikaltimų, taip pat ir nulemtų neapykantos, aukomis. Tačiau Lietuvoje pranešimų apie panašius nusikaltimus nėra. Žmogaus teisių ekspertai spėja, kad tokia padėtis susiklostė dėl žinių stokos, todėl patys žmonės su negalia, taip pat ir tyrėjai, neatpažįsta neapykantos kalbos ar iš neigiamų nuostatų kylančių nusikaltimų. Lietuvos žmogaus […]