Penktasis Europos žmonių su negalia parlamentas patvirtino manifestą, brėžiantį ES negalios politikos gaires

Gegužės 23 d. Europos Parlamento posėdžių salėje Briuselyje vyksta penktasis Europos negalios parlamentas, kuriame dalyvauja per 700 negalios aktyvistų. Delegatai, politikos formuotojai, nacionalinių valstybių ministrai ir tarptautinių organizacijų atstovai susirinko aptarti Europos Sąjungos vaidmens, stiprinant žmonių su negalia teises. Tai bendras Europos negalios forumo  (EDF) ir Europos Parlamento (EP) renginys, kuriame pasisakys EP pirmininkė Roberta Metsola, Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Vera Jourová, už lygybę atsakinga Komisijos narė Helena Dalli ir krizių valdymo vadovas, Komisijos narys Janezas Lenarčičius. Pastabas teiks Maltos ir Belgijos ministrai bei Ukrainos asmenų su negalia nacionalinės asamblėjos vadovas.

Delegatai patvirtins EDF manifestą dėl Europos Parlamento rinkimų, kuriame brėžiami rinkimų proceso prieinamumo užtikrinimo tikslai bei pagrindiniai negalios politikos siekiai, kuriuos kviečiama įtraukti į artėjančių Europos Parlamento rinkimų politines programas.

Dalyvių diskusijos vyks trijose skirtingose ​​grupėse; temos apima laisvą judėjimą ir visapusį dalyvavimą, nelygybę ir socialinę atskirtį bei negalios įtraukimą į bet kokio atsako svarstymus.

„Asmenys su negalia dažnai yra pašalinami iš politinio proceso: negali balsuoti, kandidatuoti, savo problemas ir rūpesčius tegali perduoti politikos formuotojams. Dėkojame Europos Parlamentui, kad suteikė mums galimybę dalytis savo prioritetais ir pasiūlymais – tiek su ES politikos formuotojais, tiek su nacionalinėmis vyriausybėmis”- Yannis Vardakastanis, EDF prezidentas.

Renginio metu negalios advokatai patvirtins EDF Europos rinkimų manifestą, kuris apibrėžia veiksmus penkiose pagrindinėse srityse:

1. Asmenų su negalia dalyvavimas ES politiniame ir visuomeniniame gyvenime.
2. Neįgaliųjų lygybės sąjungos sukūrimas, kurios veiklos kryptį rodytų CRPD.
3. Europos tapimas/virsmas socialesne.
4. Prieinamumo ir laisvo judėjimo Europoje skatinimas.
5. Žmonių su negalia apsauga Europoje ir už jos ribų.

Kiti reikšmingi reikalavimai:

1. Užtikrinti, kad visi piliečiai su negalia turėtų teisę balsuoti ir kandidatuoti Europos Parlamento rinkimuose.
2. Užtikrinti paslaugas, daugiausia dėmesio skiriant asmenų su negalia teisėms ES institucijose: įkurtas naujas Lygybės ir įtraukties generalinis direktoratas Europos Komisijoje; Negalios komitetas Europos Parlamente; lygybės konfigūracija Taryboje.
3. Sukurti naują Europos prieinamumo agentūrą.
4. Priimti visoje ES galiojančią neįgaliojo kortelę, kuri užtikrins abipusį neįgalumo statuso pripažinimą visose valstybėse narėse.
5. Priimti griežtesnius teisės aktus, skirtus apsaugoti asmenų su negalia, kaip keleivių, teises: draudimą atsisakyti vežti į skrydžius ir kompensaciją, kai kelionės metu pametama ar sugadinama judėjimui reikalinga įranga.
6. Sukurti Neįgaliųjų užimtumo ir įgūdžių lavinimo garantiją, siekiant paskatinti dalyvavimą atviroje darbo rinkoje.
7. Tolesnė moterų ir mergaičių su negalia apsauga, įtraukiant priverstinės sterilizacijos draudimą.
8. Remti ukrainiečius su negalia Ukrainoje ir už jos ribų bei užtikrinti, kad ES indėlis į Ukrainos atstatymą sukurtų labiau įtraukią šalį žmonėms su negalia.
9. Priimti teisės aktus, užtikrinančius pagalbinių technologijų prieinamumą ir įperkamumą žmonėms su negalia.
10. Užtikrinti, kad kitu ES biudžetu būtų visapusiškai remiamas savarankiškas žmonių su negalia gyvenimas bei užtikrintas įtraukimas į perėjimą prie žaliosios ir skaitmeninės technologijos.

LNF delegacija su europarlamentare Aušra Maldeikiene
LNF delegacija su europarlamentare Aušra Maldeikiene
LNF delegacija prie Europos Parlamento
LNF delegacija prie Europos Parlamento

Penktajame Europos žmonių su negalia parlamente dalyvauja 14-os žmonių su negalia organizacijų atstovų delegacija, kurią surinko Lietuvos negalios organizacijų forumas.

Delegacijos vizitas į Europos Negalios Parlamentą finansuotas iš Europos Parlamento lankytojų programos (europarlamentarės Aušros Maldeikienės iniciatyva),  taip pat  projekto „Negalios skėčio stiprinimas – efektyviai advokacijai ir veiksmingai komunikacijai”, kuris yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, Vizitas taip pat paremtas iš Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2023 metais projekto „ LNF advokacija – žmonių su negalia teisių ir lygių galimybių užtikrinimo visuomenėje pagrindas “ bei Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo 2023-2024 metais projekto lėšų.

 

Active-citizens-fund LOGONeįgaliųjų reikalų departamento logo

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *