Darbą pradėjo Nevyriausybinių organizacijų taryba

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje darbą pradėjo į pirmąjį posėdį susirinkusi naujai sudaryta Nevyriausybinių organizacijų (NVO) taryba. Tarp tarybos narių – ir asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė Dovilė Juodkaitė.


Kaip pabrėžė tarybos narius sveikinęs socialinės apsaugos ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis, NVO taryba nacionaliniame lygmenyje sustiprins valstybės ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą, diskutuojant ir teikiant pasiūlymus dėl nevyriausybinių organizacijų sektoriaus plėtojimo, NVO vaidmens didinimo, didesnio jų įsitraukimo sprendžiant visuomenei aktualias problemas.

NVO tarybos pirmininku balsavimo būdu vienerių metų kadencijai išrinktas Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos valdybos narys Ramūnas Navickas.

Laikantis NVO tarybos nuostatų, NVO tarybos pirmininku tapus nevyriausybinių organizacijų atstovui, pirmininko pavaduotojas renkamas iš valstybės institucijų ar įstaigų atstovų. NVO tarybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Ministro Pirmininko patarėjas Justas Pankauskas.

Posėdžio metu tarybos nariai taip pat aptarė Nešališkumo deklaracijos, kurią taryba turi parengti, patvirtinti, o tarybos nariai – pasirašyti, projektą, taip pat nutarė kitame posėdyje svarstyti ir patvirtinti, NVO tarybos veiklos planą, o iki posėdžio pateikti šiam planui pasiūlymus.

Nevyriausybinių organizacijų taryba vertins nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus ir teiks valstybės, savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo, taip pat dėl nevyriausybinių organizacijų programų ir priemonių finansavimo prioritetų.

Taryba siūlys, kaip galima būtų gerinti valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, svarstys kitus su nevyriausybinių organizacijų plėtra susijusius klausimus.

Ši NVO informacijos ir paramos iniciatyva sukurta taryba spręs Lietuvos NVO rūpimus klausimus ir yra didelis žingsnis vienos NVO pozicijos svarbiausiais klausimais link.

SADM, NVO informacijos ir paramos centro informacija.

NVO tarybos narių sąrašas (.pdf formatu, 130 kb)