Europos neįgaliųjų forumas

 
Europos neįgaliųjų forumas , angl. European Disability Forum (EDF) – daugiau nei 80 milijonų Europos Sąjungos neįgaliųjų atstovaujanti tarptautinė pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija. Šiai organizacijai vadovauja patys neįgalieji ir neįgalių vaikų tėvai.
EDF įkurtas 1996 metais. Jis siekia, kad Europos Sąjungoje neįgalieji turėtų tokias pat teises, kaip ir sveikieji, kovoja prieš neįgaliųjų diskriminaciją, siekia, kad jiems būtų garantuotos prigimtinės žmogaus teisės.
EDF aktyviai dalyvauja politiniame ES gyvenime.
Vienas iš svarbiausių EDF ramsčių – nacionalinės neįgaliųjų tarybos. Jų po vieną yra ES šalyse ir Islandijoje bei Norvegijoje. Stebėtojų teisėmis naudojasi į ES besiruošiančių valstybių nacionalinės neįgaliųjų tarybos.
Kitas EDF ramstis – daugiau nei 70 Europos neįgaliųjų organizacijų. Dauguma ES iniciatyvų turi įtakos ir neįgaliųjų gyvenimui.
EDF ateityje bandys tinkama linkme nukreipti su neįgaliųjų gyvenimu besisiejančią Europos Sąjungos politiką ir iniciatyvas.

Europos neįgaliųjų forumo svarba

EDF ypatingą dėmesį skiria ryšių su būsimų ES šalių neįgaliųjų organizacijomis užmezgimui. Tuo siekiama sustiprinti neįgaliųjų judėjimą visoje Europoje. Europos Taryba EDF yra suteikusi konsultanto statusą. EDF iniciatyva 2003 metai Europoje buvo paskelbti Neįgaliųjų metais.
EDF ateityje bandys tinkama linkme nukreipti su neįgaliųjų gyvenimu besisiejančią Europos Sąjungos politiką ir iniciatyvas.
Svarbiausios šios veiklos kryptys: 
 • žmogaus teisės,
 • transportas,
 • antidiskriminacija,
 • informacinė visuomenė,
 • socialinė atskirtis,
 • transportas,
 • įdarbinimas,
 • švietimas,
 • jaunimo reikalai,
 • sportas,
 • profesinis mokymas ir kt.