Europos parlamento ženklas

Kviečiame Lietuvos europarlamentarus palaikyti ambicingą Europos prieinamumo akto projektą

Rugsėjo 14 dieną Strazbūre vyksiančioje Europos Parlamento sesijoje bus balsuojama dėl Europos prieinamumo akto (EPA), kuris, priklausomai nuo balsavimo rezultatų, gali tapti ambicinga ir įpareigojančia direktyva arba silpnu ir tik iš dalies žmonių su negalia prieinamumo problemą sprendžiančiu dokumentu.

Europos preinamumo aktas yra sveikintina Europos Komisijos iniciatyva paslaugas ir produktus padaryti labiau prieinamus žmonėms su negalia.  Tačiau Europos žmonių su negalia bendruomenei, drauge ir Lietuvos neįgaliųjų forumui, nerimą kelia Europos parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto (angl. – IMCO) š.m. gegužės 8 d. paskelbta ataskaita, kurioje vadovaujantis verslo interesais paneigiamos žmonių su negalia teises, tokiu būdu EPA paliekamas tik gerų idėjų rinkinių be esminių sprendimų prievolės.

Kartu su Europos neįgaliųjų forumu siekiame, kad  EPA taptų stipriu ir teisiškai įpareigojančiu dokumentu, įtvirtinančiu prieinamumo reikalavimus žmonėms su negalia. Todėl europarlamentarams iš Lietuvos išsiuntėme laiškus, kuriuose prašome prieš balsuojant už EPA apsvarstyti žemiau nurodytus argumentus raginančius nepritarti IMCO paskelbtai ataskaitai.

1. IMCO ataskaitoje atsisakyta prievolės visas prekes ir paslaugas padaryti visapusiškai prieinamas žmonėms su negalia. Tik visapusiškai prieinama aplinka užtikrins visų prekių ir paslaugų prieinamumą. Pavyzdžiui, turėdami prieinamą bankomatą neprieinamame banke tik imituosime pagalbą žmogui su negalia, todėl raginame į EEA įtraukti  prievolę aplinką ir paslaugas padaryti visapusiškai prieinamas visiems.

2. Europos parlamento ataskaita dėl EPA įtraukė siūlymą išbraukti iš akto tas sritis, kurios jau yra reglamentuojamos Europos sąjungos (toliau – ES) kitų teisės aktų, kaip pavyzdžiui transportas. Visapusis transporto prieinamumas žmonėms su negalia yra užtikrinamas tik tuomet, kai visos paslaugos grandys yra prieinamos. Pavyzdžiui, žmonėms su negalia aktualu ne tik prieinamas autobusas, bet ir prieinama autobuso stotelė bei prieinama informaciją apie atvykimo laiką. Todėl EPA turės prasmės tik tokiu atveju jeigu apims visas ES reglamentuojamas sritis.

3. Apibrėždamas negalią EPA turėtų laikytis JTNTK numatyto apibrėžimo, kuriame prie negalią turinčių priskiriami asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar  jutimo sutrikimų, kurie sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti šiems asmenims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis.

Europos neįgaliųjų bendruomenei yra reikalingas ambicingas ir visaapimantis Europos Prieinamumo aktas, todėl Europos neįgaliųjų forumas kartu su nacionaliniais negalios tinklais skatina, kad Europos Parlamentas papildytų IMCO ataskaitą ir priimtų stiprų bei ambicingą Europos Prieinamumo aktą, kuris užtikrintų realius pokyčius žmonių su negalia gyvenime.

Jei argumentus norite išgirsti tiesiogiai iš žmonių su negalia organizacijų lųpų, kviečiame apsilankyti Europos neįgaliųjų forumo stende, esančiame priešais centrinį Europos Parlamentą Briuselyje.  Taip pat galite peržiūrėti Europos neįgaliųjų forumo parengta vaizdo medžiagą: https://www.youtube.com/watch?v=ALtmGkBYu10, bei susipažinti su rašytine  pozicija: http://www.edf-feph.org/newsroom/news/accessibility-act-business-over-people.

Tikimės, kad Lietuvos europarlamentarai palaikys neįgaliųjų bendruomenės siekį tapti visaverčiais ES piliečiais.

Žinutė parengta iš nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projekto lėšų (2017/NOBP1-126), kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.