Lietuva nesudaro sąlygų žmonėms su negalia dalyvauti rinkimuose kaip visateisiams piliečiams

Lietuva nesudaro sąlygų žmonėms su negalia dalyvauti rinkimuose kaip visateisiams piliečiams

Per artėjančius rinkimus judėjimo negalią turintys Lietuvos piliečiai galės balsuoti mažiau nei pusėje rinkimų apylinkių, nes net 60 procentų balsavimo vietų yra nepritaikytos rateliuose judantiems asmenims. Žmonių su negalia organizacijos taip pat atkreipia dėmesį, kad beveik trečdalis rinkimų apygardų neturi nei vienos žmonėms su judėjimo negalia pritaikytos apylinkės.

Iš 1987 rinkimų apylinkių pritaikytą aplinką siūlo 799 balsavimui atrinktos vietos. Tačiau ypač neramina, kad net 20-tyje apygardų ( iš viso Lietuvoje jų yra 71) nėra nei vienos judėjimo negalią turintiems žmonėms pritaikytos apylinkės. Tarp tokių apygardų yra Utenos, Alytaus, Lazdijų, Gargždų, Vilniaus – Justiniškių, Antakalnio, Lazdynų ir kitos.

Judėjimo negalią turintiems žmonėms pritaikytų apylinkių skaičius, lyginant su praėjusiais Seimo rinkimais, paaugo daugiau nei 10-čia procentų, nuo 27 proc. iki 40 proc., tačiau bendra situacija išlieka kritiška.  

Aplinkos pritaikymas ypač svarbus ir regėjimo negalią turintiems Lietuvos piliečiams, tačiau apie rinkimų apylinkių pritaikymą jų poreikiams Vyriausioji rinkimų komisija nepateikia jokios informacijos.

Žmonės su negalia gali pasinaudoti teise balsuoti namuose, tačiau neįgaliųjų organizacijos tokį būdą vertina kaip diskriminaciją. Didžiausios negalios organizacijų asociacijos – Lietuvos neįgaliųjų forumo – prezidentė Dovilė Juodkaitė sako, kad: “Svarbu suprasti, jog aplinkos pritaikymas atsižvelgiant į įvairias negalias yra būtina žmonių su negalia integracijos sąlyga, įgalinanti juos ne tik balsuoti, bet ir mokytis, dirbti, dalyvauti visuomenės gyvenime. Jei žmonės su negalia turi galimybę balsuoti tik namuose, tai rodo jų izoliaciją ir diskriminaciją visuomenėje. Per artėjančius rinkimus vis dar didelė dalis žmonių su negalia neturės alternatyvos ir tai yra nepateisinama.“

Primename, kad šių metų balandį Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto pateiktose išvadose ir rekomendacijose Lietuvai pabrėžiama, jog šalis ir teisiškai, ir praktiškai neužtikrina lygių galimybių dalyvauti rinkimuose žmonėms su negalia. Jungtinių Tautų atstovai ragina Lietuvą per metus parengti priemonių planą, kuris šias spragas ištaisytų.

Žmonių su negalia organizacijos taip pat apgailestauja, kad Vyriausioji rinkimų komisija nesuteikia rinkėjams su negalia reikiamos informacijos apie pritaikytų apylinkių pasiekiamumą. Pavyzdžiui, į kai kurias apylinkes, pažymėtas pritaikymo ženkliukais, įprastai patekti galima tik laiptais. Kaip ir per kokius įėjimus jų prieinamumas bus užtikrintas rinkimų dieną – informacijos nėra, nors ją pateikti Komisija yra įsipareigojusi.

Žmonėms su negalia svarbus ne tik aplinkos pritaikymas, bet ir galimybė gauti informaciją jiems suprantamu būdu. Labai džiaugiamės, kad per televizijas transliuoti rinkimų debatai verčiami į gestų kalbą, tačiau žmonėms su regėjimo negalia Brailio raštu paruošta informacija labai ribota, o intelekto sutrikimų turintiems žmonėms skirta medžiaga pateikta taip neprofesionaliai, kad ją galima vertinti kaip bevertę.

Daugiau informacijos teikia:

Asociacijos Lietuvos neįgaliųjų forumas prezidentė Dovilė Juodkaitė, 865268035

Asociacijos Lietuvos neįgaliųjų forumas administracijos direktorė Henrika Varnienė, 867472512