Naujas Civilinis kodeksas Vengrijoje panaikino neveiksnumo pripažinimą

         2009 rugsėjo 21 d. Vengrijos parlamentarai priėmė naują Civilinį Kodeksą. Vengrija tapo pirmąją pasaulyje šalimi, kuri vykdydama JT Neįgaliųjų teisių konvencijos reikalavimus panaikino neveiksnumo pripažinimą.

Senasis Vengrijos Civilinis Kodeksas leido asmenį iš dalies ar visiškai pripažinti neveiksniu bei skirti jam globą. Tokie asmenys negalėjo savo nuožiūra priimti jokių teisinių sprendimų susijusių su jų gyvenimu. Vengrijoje beveik 80 000 suaugusių žmonių buvo priskirta globa. Maždaug 2/3 iš jų negalėjo priimti jokių su savo gyvenimu susijusių teisinių sprendimų.  Žmonėms buvo atimtas visas spektras jų politinių ir pilietinių teisių, pvz.: teisė spręsti, kur gyventi. Tai reiškia, kad jie buvo guldomi į globos įstaigas globėjo nuožiūra, nepaisant jo, suaugusio žmogaus, pageidavimų. Teisės į darbą, tuoktis ir kurti šeimą,  valdyti savo nuosavybę, balsuoti  taip pat buvo pažeidžiamos.

         Naujasis Civilinis Kodeksas keičia šią teisėkūros sritį. Svarbiausi nauji teisės aktai yra šie:

  1. Įstatymas draudžia plenarinę globą.
  2. Naujos sąlygos dalinei globai: sprendimai priimami tariantis su globojamu suaugusiuoju.
  3. Skatinami alternatyvūs globai sprendimai reiškia, kad suaugusiojo veiksnumas lieka nepažeistas. Skatinamas rėmėjų tinklas, kuris padėtų suaugusiam žmogui priimti sprendimus, ir taip ugdytų jo gebėjimą apsispręsti.
  4.  Išankstinės direktyvos leis tiems suaugusiems, kuriems pažinimo sunkumai trukdo apsispręsti, be asmeninės pagalbos planuoti savo ateitį.
  5. Visos minėtos priemonės prieinamos asmenims, kuriems dėl psichikos būklės, intelekto galimybių ar narkomanijos  reikalinga asmeninė pagalba.

        Ši įstatymų reforma parodė ryškią Vengrijos pažangą laikantis Tarptautinių Žmogaus teisių, ypač JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų.

         Parengta pagal Mental Disability Advocacy Center MDAC informaciją.