Socialinių įmonių įstatymas, užuot integravęs sunkią negalią turinčius žmones, palieka juos už darbo rinkos ribų

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2015 m. spalio 31 d. priims patikslinto Socialinių įmonių įstatymo įgyvendinamus teisės aktus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas patikslintas socialinių įmonių įstatymas neskatina sunkią negalią turinčių žmonių integracijos į darbo rinką, nors būtent šiai grupei reikalinga didžiausia parama. Šiuo metu socialinėse įmonėse labiausiai pažeidžiamų ir sunkiausios negalios žmonių darbo vietas užima lengvos negalios darbuotojai, kurie įsidarbinti gali pagal kitas valstybės remiamas programas, tuo metu sunkios negalios žmonės lieka atskirti ne tik nuo visuomenės, tačiau ir nuo galimybės dirbti.


Socialinėse įmonėse šiuo metu dirba apie 4500 žmonių, iš jų sunkios negalios – tik apie 200 darbuotojų. Tai yra akivaizdi disproporcija vertinant faktą valstybės lėšų efektyvumo požiūriu, nes maksimali parama visai neįgaliojo darbo vietai steigti ir išlaikyti skiriama mažiausią neįgalumą turintiems žmonėms, galintiems dirbti su mažesne parama atviroje darbo rinkoje pagal kitas subsidijų ir paramos formas (ne socialinėse įmonėse).

„Toks įstatymas yra netinkamas, nes yra ne tik neefektyvus, bet ir prieštarauja Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijai, socialinės integracijos ir ekonominio efektyvumo sampratoms. Iš kitos pusės, socialinės įmonės galėtų motyvuoti, sudaryti sąlygas įgyti pakankamus darbo įgūdžius tiek neįgaliesiems, tiek ir ilgalaikiams bedarbiams ir grąžinti juos į atvirą darbo rinką, – taip mažinant Darbo biržoje stovinčiųjų eiles,“ – sako Henrika Varnienė, Lietuvos neįgaliųjų forumo administracijos direktorė.

Lietuvos neįgaliųjų forumas, didžiausia skėtinė žmonių su negalia teisėms atstovaujanti organizacija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikė savo rekomendacijas, tačiau rengiant įstatymo patikslinimus į jas nebuvo atsižvelgta.

„Siekdami, kad socialinių įstaigų įstatymas prisidėtų prie pažeidžiamiausių grupių integracijos į darbo rinką, siūlome didinti darbo vietų, skirtų sunkiausią negalią turintiems žmonėms, proporciją. Be to, į socialines įmones neįtraukti tų tikslinės grupės asmenų, kurie gali patys įsidarbinti atviroje rinkoje taikant lankstų darbo grafiką ar kitas priemones, taip užtikrinant racionalų valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių lėšų panaudojimą,“ – teigia Lietuvos neįgaliųjų forumo tarybos narys, Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis.

Socialinėse įmonėse siekiama įdarbinti asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje. Šių asmenų įdarbinimą ir už jų darbo vietų išlaikymą darbdavius finansiškai remia valstybė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, iki š. m. pabaigos socialinėms įmonėms bus suteikta dar beveik 12 mln. eurų parama.

Daugiau informacijos teikia:

Henrika Varnienė
Administracijos direktorė
Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“
Tel. 8 674 72512; el. p. henrika@lnf.lt 
Zigmantas Jančauskis
Pirmininkas
Lietuvos neįgaliųjų draugija
Tel. 8 652 32936; el. p. zigmas@remo.lt