Žmonės su negalia Balsavimas

Visus žmones su negalia raginame dalyvauti rinkimuose ir fiksuoti pažeidimus

Lietuvos neįgaliųjų forumas drauge su advokatės D. Gumbrevičiūtės profesine bendrija „Invoco” parengė skundą dėl žmonių su negalia lygių galimybių pažeidimo per pirmąjį Seimo rinkimų turą. Skundas išsiųstas Lygių Galimybių Kontrolieriaus Tarnybai (LGKT) ir Vyriausiajai Rinkimų Komisijai (VRK).

Supratome, kad kol nebus oficialaus skundo, tol VRK nematys problemų dėl žmonių su negalia lygiaverčio dalyvavimo rinkimuose.

Dabar ypač svarbu, kad ir patys žmonės su negalia aktyviai siektų savo teisių užtikrinimo, todėl šį sekmadienį raginame visus eiti balsuoti į savo apylinkes ir užfiksuoti pažeidimus ar kliūtis, kurios neleidžia žmonėms, turintiems negalią įgyvendinti balsavimo teisės kaip visiems kitiems piliečiams.

Jei rinkimų apylinkė fiziškai neprieinama dėl bet kokių kliūčių, jeigu žmogui su negalia nėra pritaikytos informacijos apie kandidatus ir rinkimų procesą, jei dėl negalios neleidžiama balsuoti, jei nėra tinkamų balsavimui kabinų ir pritaikytų balsadėžių, jei nesulaukėte reikiamos pagalbos ir kitais atvejais – rašykite mums ir, jei įmanoma, fotografuokite (nuotraukų kokybė neturi reikšmės, svarbus pats pažeidimo faktas ir rinkimų apylinkės numeris). Visa ši informacija bus naudinga siekiant įrodyti pažeidimus ir jų mastą. Nufotografuotus pažeidimus siųskite info@lnf.lt ir/arba info@teisinepagalba.com

Taip pat galite pildyti LNF platinamą elektroninę anketą, kurioje prašome aprašyti balsavimo aplinkybes. Anketą rasite čia.

Surinkta informacija mums taip pat padės nurodyti pažeidimus ir padės siekti geresnių balsavimo sąlygų ateityje.

Žemiau pateikiame kelias fotonuotraukas, kuriose užfiksuoti pažeidimai, taip pat įvardijame pažeidimus, kurie buvo užfiksuoti rinkimų metu:

Vilniaus 151 ir 152-oji rinkimų apylinkė (Emilijos Pliaterytės mokykla):

pazeidimai pilaitės rinkiminė apygarda

pazeidimai pilaitės rinkiminė apygarda

Papilėnų rinkiminė apylinkė (310) ir Pilaitės rinkimų apylinkė (369):

Papilėnų rinkiminė apylinkė (310) ir Pilaitės rinkimų apylinkė (369):

Ukmergės rinkimų apylinkė (259):

pazeidimai4Ukmergės rinkimų apylinkė (259):

 

Skunduose VRK ir LGKT fiksuoti pažeidimai:

 1. Balsavimo patalpos įrengtos ne pirmajame aukšte ir nėra lifto patekti į antrą (aukštesnį) aukštą;
 2. Fizinės aplinkos, transporto ir kitų visuomenei prieinamų objektų ar teikiamų paslaugų netinkamas prieinamumas tiek miesto, tiek (ypač) kaimo vietovėse, pastatų, kelių, gatvių ir kitokių vidaus ir lauko objektų nepritaikymas, visa tai lemia, kad judėjimo negalią turintiems asmenims (o taip pat ir mažamečius vaikus auginantiems asmenims, vyresnio amžiaus asmenims) nėra galimybės savarankiškai patekti į rinkimų apylinkę: pastatų, kuriuose yra rinkimų apylinkė įėjimai yra nepritaikyti asmenims su negalia (yra laiptai, nėra įrengtų arba įrengti netinkamo aukščio pandusai, pandusai užtverti arba užstatyti daiktais, įėjimo durys per siauros (mažiau nei 75 ), neautomatinės ir nėra galimybės savarankiškai jų atidaryti sėdint rateliuose, durys atsidaro į išorę).
 3. Rinkimų apylinkėse apsunkinta prieiga prie tualetų, tualetai nepritaikyti asmenims su negalia;
 4. Balsavimo patalpos nėra prieinamos (yra kliūtys, laiptai, kt.) ir po jas negalima laisvai judėti asmenims rateliuose (nėra galimybės savarankiškai įvažiuoti, judėti prie balsavimo kabinų, balsadėžės);
 5. Rinkimų patalpose nėra įrengta nei viena balsavimo kabina pritaikyta rinkėjams su negalia ir skirta užpildyti rinkimų biuletenį sėdint kėdėje ar neįgaliojo vežimėlyje (kabina turi būti platesnė, žemiau nuleistas stalas ar atrama skirta užpildyti biuletenį);
 6. Paskelbtoje informacijoje, skirtoje rinkėjams informuoti apie rinkimų apylinkes, nėra nurodoma, ar rinkimų apylinkės balsavimo patalpa ir pastatas, kuriame ji įsikūrusi, yra pritaikyti judėjimo ir (ar) regėjimo negalią turintiems ir senyvo amžiaus rinkėjams.
 7. Nėra specialaus ženklinimo: nukreipimųjų užrašų, rodyklių ir iškabų prie pastato ir jo viduje aiškiai matomose vietose.
 8. Nėra pritaikytos automobilio stovėjimo aikštelės (nėra įmanoma iš automobilio išlipti/įlipti, pakliūti į rinkimų apylinkę laisvai judant šaligatviu.
 9. Netinkamas balsavimo biuletenių pritaikymas asmenims turintiems regėjimo negalią bei informacijos, apie organizuojamus rinkimus nepateikimas šių asmenų grupei priimtina forma.
 10. Iškabinta rinkėjų informavimo medžiaga – informacija, kaip užpildyti rinkimų biuletenį, plakatai ar leidiniai su kandidatų sąrašais, su sąrašams bei kandidatams suteiktais rinkimų numeriais nėra pritaikyti asmenims su negalia (akliesiems-silpnaregiams nėra didesniu formatu atspausdintos informacijos, rateliais judantiems – informacija nepakabinta žemiau), kt.
 11. Nėra užtikrintas laisvai pasirinktas, pakankamas ir būtinas paramos teikimas, kad balsuoti galėtų visi asmenys, nepaisant negalios pobūdžio,
 12. Konstitucijos 34 straipsnyje numatytas draudimas balsuoti neveiksniems asmenims.
 13. Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnyje numatytas aktyviosios rinkimų teisės ribojimas: teismo neveiksniais pripažintiems piliečiams.