Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naujienos Archives - Page 28 of 30 - LNF - Lietuvos Negalios Organizacijų Forumas

Naujienos

Tolerancija visuomenėje didėja

in Naujienos 2009 4 vasario

2009 m. vasario 3 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pristatyti tyrimo „Galimų diskriminacijos apraiškų, naujai numatytų Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatyme, bei visuomenės tolerancijos įvairioms socialinėms grupėms įvertinimas ir lyginamoji analizė“ rezultatai.

Diskusija neįgaliuosius nuteikė optimistiškai

in Naujienos 2008 5 gruodžio

Diskusija neįgaliuosius nuteikė optimistiškai Š. m. gruodžio 3 d. minint tarptautinę žmonių su negalia dieną LR Seime vykusioje diskusijoje ,,Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija: lygios galimybės visiems” buvo ne tik išgirstas neįgaliųjų balsas, bet ir dar kartą apsvartytos neįgaliųjų atstovų bei valdžios institucijų bendradarbiavimo galimybės. „Išklausyti neįgaliųjų organizacijų atstovų pastebėjimai apie egzistuojančius sisteminius trūkumus ginant […]

CEDAW pateikė Baigiamąsias Pastabas dėl 3-os ir 4-os Lietuvos ataskaitos

in Naujienos 2008 5 spalio

2008 m. vasarą Jungtinių Tautų Moterų Diskriminacijos Panaikinimo Komitetas (CEDAW) paskelbė savo pastabas ir rekomendacijas dėl 2007 m. spalio mėn. LR Vyriausybės pateiktos periodinės ataskaitos apie Lietuvos Respublikos pažangą įgyvendinant Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims. Ataskaita apėmė laikotarpį  nuo 2004 metų IV ketvirčio iki 2007 metų I ketvirčio.

Kas įpareigos būti tolerantiškais?

in Naujienos 2008 25 birželio

      Po daugiau nei savaitę trukusios suirutės, LR Seimas pagaliau priėmė naują Lygių galimybių įstatymo pataisą, kuria draudžiama diskriminacija dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.