Mokinių su negalia priėmimas į bendrąsias mokyklas dar nėra įtraukus švietimas

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas parengė ir vakar pristatė išsamų komentarą apie įtraukų švietimą. Tai yra platesnis JT Neįgaliųjų teisių 24 straipsnio apie švietimą išaiškinimas.

Komiteto nariai pastebi, kad žmonių su negalia švietimas dažnai yra prastos kokybės, nustato žemus lūkesčius ir riboja besimokančiųjų galimybes. Tuo metu kokybiška įtraukau mokymo aplinka vertina ir skatina žmonių su negalia iniciatyvas, įsitraukimą ir suteikia esminius socialinius, kalbos ir kitus įgūdžius.


Komitetas taip pat pabrėžia, kad vien žmonių su negalia perkėlimas į bendras mokyklas, be specialios organizacijos bei paslaugų, nėra visavertė įtrauktis. Visa sistema turi būti pritaikyta – pastatai, informacija, komunikacija, mokymosi medžiaga, mokymo metodai, vertinimas, kalba ir palaikymo paslaugos, transportas, sanitarinės ir poilsio erdvės.

Siekiant tikrai įtraukaus švietimo reikia giluminės švietimo sistemos transformacijos, įtraukiant įstatymus, politiką, finansavimo mechanizmus, administravimą ir stebėseną.

Visą švietimo straipsnio komentarą rasite čia.