Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naujienos Archives - Page 27 of 29 - LNF - Lietuvos Negalios Organizacijų Forumas

Naujienos

Kas įpareigos būti tolerantiškais?

in Naujienos 2008 25 birželio

      Po daugiau nei savaitę trukusios suirutės, LR Seimas pagaliau priėmė naują Lygių galimybių įstatymo pataisą, kuria draudžiama diskriminacija dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Įmonių vadovai – tolerantiški, bet tik 2 iš 10 įdarbintų „kitokius“

in Naujienos 2008 22 gegužės

       Beveik 90 proc. Lietuvos įmonių vadovų laiko save tolerantiškais, tačiau daugiau nei pusė jų nesutiktų įdarbinti romų, buvusių kalinių, sergančių priklausomybės ligomis ar psichikos negalią turinčių žmonių. Vienos pagrindinių priežasčių – baiminamasi kitų darbuotojų nepasitenkinimo (40 proc.) ir nepasitikima šių žmonių sugebėjimais (74 proc.).

Visuotinis LNF narių susirinkimas

in Naujienos 2008 16 balandžio

Kviečiame dalyvauti asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ kasmetiniame visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks 2008 m. balandžio 24 d.  Apie susirinkimo vietą asmeniškai informuosime visus užsiregistravusius. LNF Kreipimasis Programa Registracijos forma

LNF ragina europarlamentarus prisijungti prie JT neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo

in Naujienos 2008 18 sausio

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“  šiandien parengė ir Lietuvą atstovaujantiems Europos Parlamento nariams išsiuntė kvietimą prisijungti prie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo.  Kvietimu asociacija nori paskatinti europarlamentarus nebūti pasyviais stebėtojais ir imtis veiksmų,  kad  JT neįgaliųjų teisių konvencija būtų ratifikuota bei efektyviai įgyvendinta tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

LNF aktyviai reaguoja į laukiamus pakeitimus, susijusius su paslaugų teikimu neįgaliesiems

in Naujienos 2007 5 gruodžio

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 2007-12-04 išsiuntė „Kreipimąsi dėl dėl  LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 m. programos įgyvendinimo tvarkos“ (Reg. Nr. 93) LR Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, Seimo Pirmininkui ir  Socialinės apsaugos ir darbo ministrei.