Europos neįgaliųjų forumo 2015 m. visuotinis susirinkimas: skatinant žmogaus teises Europoje

2015 m. gegužės 30-31 d. Varšuvoje įvyko Europos neįgaliųjų forumo (toliau – EDF) visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo neįgaliųjų bendruomenės atstovai iš daugumos Europos šalių, kartu su Europinių institucijų,
t. y. Europos Komisijos, Europos Ombudsmeno įstaigos, Pagrindinių teisių agentūros ir Lenkijos valdžios atstovais. Visuotinio susirinkimo metu buvo aktyviai diskutuojama apie žmonių su negalia teisių įgyvendinimą Europoje ir atskirose šalyse narėse. EDF ir jo nariai priėmė rezoliuciją dėl atskiro Direktorato, kuris būtų atsakingas už JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (Konvencijos) įgyvendinimą Europos Sąjungos mastu, paskyrimo ir rezoliuciją, skatinančią ES nedelsiant ratifikuoti Marakešo sutartį.


Pradėdamas susitikimą EDF Prezidentas Yannis Vardakastanis pabrėžė, kad 2017 m. bus ypatingai svarbūs, – tąmet bus minimas EDF veiklos dvidešimtmetis ir 10 metų nuo to momento, kai 2007 m. kovą buvo paskelbta JT Neįgaliųjų teisių konvencijos pasirašymo pradžia. Todėl jis pasiūlė EDF ir narius 2017 m. inicijuoti ir organizuoti ES ir nacionalines kampanijas, skatinančias Konvencijos nuostatų įgyvendinimą be jokių trukdžių. Šiam pasiūlymui buvo vienbalsiai pritarta visuotinio narių susirinkimo.

„Mes privalome apjungti visas jėgas, siekiant įgyvendinti JT Konvenciją. Ir ne tik šalyse, kurios prisijungė prie Konvencijos. Konvencija turi būti įgyvendinta visos Europos ir pasaulio mastu, siekiant užtikrinti visų žmonių su negalia lygias teises“, – kalbėjo EDF Prezidentas.

Maria Krol, Lenkijos neįgaliųjų forumo Tarybos pirmininkė, pabrėžė, kad yra labai svarbu Vyriausybėms kartu su neįgaliųjų nevyrausybinėmis organizacijomis patvirtinti Konvencijos įgyvendinimo strategiją, kurioje atsispindėtų konkrečios užduotys, terminai ir visų suinteresuotų šalių atsakomybės. Tikrasis Konvencijos įgyvendinimas turi vykti visais vyriausybės ir pilietinės visuomenės lygmenimis. Anot jos, visuomenės mąstysena atsispindi darbuose. Jeigu bus sukurta iš tiesų atvira, tolerantiška ir įtrauki visuomenė, tai bus naudinga kiekvienam visuomenės nariui.

M. Marcinska iš Lenkijos Darbo ir socialinės politikos ministerijos pabrėžė neįgaliems piliečiams aktualių klausimų viešinimo svarbą. Jos teigimu, prieinama aplinka ir prieinamos paslaugos gerina kiekvieno žmogaus gyvenimą.

JT Neįgaliųjų teisių komiteto peržiūros dėl Konvencijos įgyvendinimo proceso patirties pasidalijimas

Šiuo metu ES ataskaitą dėl Kovnencijos įgyvendinimo yra peržiūrima JT Neįgaliųjų teisių komiteto. Susipažinęs su oficialia ES ataskaita ir atsižvelgiant į pateiktas alternatyvias nevyriausybinių organizacijų pateiktas ataskaitas, JT Komitetas parengė papildomų klausimų sąrašą, į kurį ES turi atsakyti iki š. m. birželio vidurio. Šiuo aspektu EDF nariai dalinosi patirtimi dėl ES ir šalių narių ataskaitų peržiūros proceso, nuomonėmis dėl parengtų papildomų klausimų Europos Sąjungai. EDF taip pat rengs savo atsakymus į klausimus, kad pateiktų Europos neįgaliųjų organizacijų poziciją ir įžvalgas JT Komitetui. Kai kurie EDF nariai – tarptautinės tinklinės organizacijos – teiks ir tiesioginius savo pastebėjimus dėl Europos neįgaliesiems esminių klausimų, susijusių su laisve nuo kankinimų, teisiniu veiksnumu, tarptautiniu bendradarbiavimu ir teise gyventi savarankiškai.

Rezoliucija dėl struktūros, atsakingos už Konvencijos įgyvendinimą Europos Sąjungos institucijų mastu

Po praėjusiais metais įvykusių Europos Parlamento rinkimų, naujoji Europos Komisija žengė žingsnį atgal ir perkėlė už Konvencijos įgyvendinimą atsakingą struktūrą iš Teisingumo direktorato į direktoratą, atsakingą už įdarbinimą; tuo Konvencijos įgyvendinimo mechanizmas atskiriamas nuo Europos Komisijos skyriaus, atsakingo už draudimą įvairių diskriminacijos pagrindų požiūriu ir siunčia signalą, kad ES mato žmones su negale vien tik per darbo klausimų prizmę. Tai prieštarauja Konvencijai. Visuotinio susirinkimo metu EDF ir nariai vieningai pritarė rezoliucijai, kuria siekiama, kad būtų įsteigtas atskiras direktoratas Europos Komisijos Sekretoriato struktūroje koordinuoti ES veiksmus įgyvendinant Konvenciją. Taip pat tokios koordinacinės struktūros turėtų atsirasti visuose susijusiuose Europos Komisijos direktoratuose ir visose ES institucijose.

Rezoliucija dėl Marakešo sutarties ratifikavimo ES

EDF visuotinio susirinkimo metu buvo vienbalsiai pritarta rezoliucijai, kad Europos Komisija, ES Taryba ir visos ES narių valstybių vyriausybės nedelsiant ratifikuotų Marakešo sutartį, siekiant pagerinti informacijos prieinamumą akliems, silpnaregiams ar kitiems skaitymo sunkumų turintiems asmenims.

Parengta pagal EDF informaciją