Mokymuose „Teisinio (ne)veiksnumo reglamentavimo ypatumai bei gerosios praktikos pavydžiai“ –Latvijos ir Čekijos patirtis

Gegužės 21-22 d. nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su žmonėmis su negalia, atstovus asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ pakvietė į mokymus „Teisinio (ne)veiksnumo reglamentavimo ypatumai bei gerosios praktikos pavydžiai“. Pasidalinti savo patirtimi, atstovaujant sutrikusio intelekto ir psichosocialinės negalios asmenis, su mokymo dalyviais sutiko dvi lektorės: Latvijos organizacijos „Zelda“ direktorė Ieva Leimane-Veldmeijere ir Čekijos nevyriausybinės organizacijos „Quip“ vadovė ir konsultantė Milena Johnova .


Į mokymų programą buvo įtrauti pranešimai apie ne(veiksnumo) reglamentavimo ypatumus, teisės aktų pakeitimus Latvijoje ir Čekijoje, taip pat pristatyti Gerosios praktikos pavydžiai praktikoje, diegiant konkrečias pagalbos priemones, priimant sprendimus sutrikusio intelekto bei psichosocialinės negalios asmenims. Mokymai organizuoti pagal projektą NE(GALIA) VS GAL(IA) NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMUI, remiamą Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje.

Veikiant žmonių su negalia teisių atstovavimo srityje, tarp abiejų šalių organizacijų uždavinių – dalyvauti įvairiose vyriausybinėse darbo grupėse, aktyviai teikiant veiksmingus siūlymus dėl žmonių su negalia teisių užtikrinimo pokyčių, teikti nemokamą ir preinamą pagalbą psichikos negalią turintiems žmonėms, taip pat atstovauti juos teismo procesuose.

Mokymų lektorės minėjo, kad daugelis probleminių klausimų, kurie yra vilkinami dėl žmonių su negalia teisinio veiksnumo nustatymo, yra bene tradicinė problema visose valstybėse, kurios nors ir yra ratifikavusios JT Neįgaliųjų teisių konvenciją, tačiau užtęsia jų įtraukimą į bendrą šalies įstatyminę bazę arba neįgyvendina tokio principo praktikoje. Mokymų organizatoriai, parinkę minėtą tikslinę temą pristatyti Lietuvoje, tikisi, kad mūsų šalies situacija dėl teisinio veiksnumo reglamentavimo pagaliau pajudės iš mirties taško, teisinio reguliavimo sistemos pokyčiai nebejudės taip vangiai, be to, sumažės visuomenėje vyraujančių neigiamų nuostatų žmonių su negalia teisinio veiksnumo požiūriu.


Ši informacija parengta, įgyvendinant asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ projektą „Ne(galia) vs GAL(ia) neįgaliųjų teisių užtikrinimui“, remiamą Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje.