Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl žmonių su negalia

{flike id=705}

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF) kartu su kitomis Europos neįgaliųjų organizacijomis džiaugiasi, kad vakar, gegužės 20 d., Europos Parlamentas (toliau – EP) priėmė rezoliuciją, kuria išreiškė tvirtą paramą visapusiškam Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencijos) įgyvendinimui. Rezoliucija priimta reikšmingu daugumos pritarimu. LNF reiškia ypatingą padėką EP narei Vilijai Blinkevičiūtei, taip pat pritarusiai dokumento įtvirtinimui.


Rezoliucijoje nurodoma, kad EP turėtų pilnavertiškai dalyvauti Konvencijos įgyvendinimo ir stebėjimo procesuose. Dokumente taip pat pabrėžiamas Konvencijos priežiūros procesas ir konstruktyvaus dialogo tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto svarba.

Europos neįgaliųjų forumas (EDF) išreiškė palankią poziciją dėl tokios Europos Parlamento rezoliucijos patvirtinimo. Organizacijos atstovų teigimu, ši Europos Sąjungos institucija, atstovaujanti 500 mln. Europos Sąjungos piliečių, turi vienodomis sąlygomis su kitomis institucijomis dalyvauti kuriant Europos Sąjungos teisinius dokumentus ir politikos strategijas dėl žmonių su negalia.

Priimdamas rezoliuciją EP patvirtino savo įsipareigojimą dėl dviejų svarbių teisės dokumentų – Europos preinamumo akto ir Antidiskriminacinės direktyvos – priėmimo: abu teisės aktai yra esminiai įgyvendinant Konvenciją. Rezoliucija taip pat ragina Europos Sąjungos nares integruoti įsipareigojimus, kylančius iš Konvencijos 12 straipsnio (Lygybė prieš įstatymą) į nacionalinius teisės aktus, ypač žmonių su negalia teisę balsuoti ir būti išrinktais.

Pabrėžiama, kad Europos Sąjunga taip pat turėtų užtikrinti, kad visi planuojami ir įgyvendinami veiksmai skatintų žmonių su negalia įtrauktį ir dalyvavimą per juos atstovaujančias organizacijas. Nes yra tokių dokumentų, pavyzdžiui, Lyčių lygybės planas, į kuriuos nėra įtrauktos konkrečios nuorodos dėl asmenų su negalia.

Ko dabar tikimasi iš Europos Parlamento?

EP siūloma imtis veiksmų, kad per EP struktūras būtų sistemingai įgyvendinamos Konvencijos nuostatos. Visų pirma, EP turėtų baigti politinio mechanizmo – Kryžminio komitetų tinklo – sukūrimą tam, kad Konvencija būtų įgyvendinama nuosekliai visuose parlamentiniuose komitetuose. Toks tinklas turėtų tapti priemone, užtikrinančia stiprų ir veiksmingą politinį koordinavimą su kitomis Europos Sąjungos institucijomis. Be to, toks Kryžminis komitetų tinklas turėtų glaudžiai įtraukti žmones su negalia per juos atstovaujančias organizacijas.

Kita vertus, EP turėtų visapusiškai atsižvelgti į Konvenciją, kai jis veikia viešojo administravimo lygmeniu, kurdamas įtraukią darbo aplinką, organizuodamas susitikimus, vykdydamas specialią komunikaciją, pilnai pasiekiamą asmenims su negalia.

Europos neįgaliųjų forumas ragina EP atstovus savo veikloje visuomet prioritetizuoti žmonių su negalia teisių klausimus. JT Neįgaliųjų teisių komitetas dar šį rugsėjį priims rekomendacijas Europos Sąjungai dėl Konvencijos įgyvendinimo. Šios rekomendacijos turės tapti pagrindu Europos Sąjungos ir šalių narių negalios politikai artimiausiu laikotarpiu. Europos neįgaliųjų forumas taip pat kviečia EP surengti papildomą konsultaciją negalios klausimais.

Daugiau informacijos apie JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą