Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naujienos Archives - Page 5 of 32 - LNF - Lietuvos Negalios Organizacijų Forumas

Padėk įvertinti, kaip Lietuvoje įgyvendinama JT Neįgaliųjų teisių konvencija

Naujienos 2021-04-12

Lietuvos negalios organizacijų forumas kviečia dalyvauti apklausoje ir pasidalinti žiniomis, kaip Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisiu konvencija įgyvendinama Lietuvoje. Klausimynas skirtas negalią turintiems žmonėms, negalios organizacijų atstovams bei visiems susiduriantiems su negalia kasdieniniame gyvenime. Apklausos tikslas – išsiaiškinti konvencijos realų įgyvendinimą Lietuvoje. Surinkta informacija bus panaudota rengiant antrąją alternatyvią Lietuvos žmonių su negalia organizacijų ataskaitą Jungtinių […]

Kokį ateinantį dešimtmetį žmonėms su negalia žada Europos sąjunga?

Naujienos 2021-04-12

Spėju, kad žmonės su negalia turėtų būti didžiausi Europos sąjungos entuziastai. Būtent Europos sąjungos teisėkūra ir iniciatyvos yra vienas iš stipriausių žmonių su negalia teisių užnugarių kovojant už šios grupės lygias galimybes Lietuvoje. ES veiksmų mastas ir reikšmingumas gali būti prilygintas JT Neįgaliųjų teisių konvencijai, kuri yra žmonių su negalia teisių judėjimo pagrindas visame pasaulyje. […]

Kodėl svarbu atpažinti neapykantos nusikaltimus prieš žmones su negalia

Naujienos 2021-03-03

Užsienyje atlikti tyrimai rodo, kad žmonės su negalia dažniau tampa nusikaltimų, taip pat ir nulemtų neapykantos, aukomis. Tačiau Lietuvoje pranešimų apie panašius nusikaltimus nėra. Žmogaus teisių ekspertai spėja, kad tokia padėtis susiklostė dėl žinių stokos, todėl patys žmonės su negalia, taip pat ir tyrėjai, neatpažįsta neapykantos kalbos ar iš neigiamų nuostatų kylančių nusikaltimų. Lietuvos žmogaus […]

Tarptautiniai principai ir gairės dėl žmonių su negalia teisės į teisingumą

Naujienos 2020-12-29

LNF pristato neoficialų leidinio „Tarptatiniai principai ir gairės dėl žmonių su negalia teisės į teisingumą“ vertimą, kurį parengė JT specialioji pranešėja neįgaliųjų teisių klausimais Catalina Devandas Aguilar. Šiame leidinyje siekiama pateikti išsamias gaires ir praktinius nurodymus, kaip žmonėms su negalia užtikrinti teisę kreiptis į teismą vienodomis sąlygomis su kitais asmenimis, t.y. siekiant gerbti žmonių su negalia […]

LNF siekis veikti etiškai: viena bendruomenė – skirtingi poreikiai ir galimybės

Naujienos 2020-12-29

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) vienija skirtingoms negalioms atstovaujančias organizacijas, todėl asociacija nuolat susiduria su būtinybe derinti interesus, veikti ne tik savo atstovaujamos grupės, bet platesnės žmonių su negalia bendruomenės naudai. Nuolatinis skirtingų organizacijų bendravimas asociacijos rėmuose ugdo didesnį įvairių negalios grupių poreikių suvokimą, tačiau neišvengiamai susiduriama su situacijomis, kai vienos asociacijos nariai yra priversti […]

Tyrimas parodė, kad artimųjų su negalia slauga apriboja galimybes dirbti ir turėti laisvalaikį

Naujienos 2020-12-14

Internetinė teikiančių pagalbą žmonėms su negalia artimųjų apklausa buvo  vykdoma 2020 m. rugpjūčio 26 – rugsėjo 12 d. Gautos 375 užpildytos anketos atsakant į klausimus apie teikiamos neformalios pagalbos šeimoje mastus. Klausimyno analizės pagrindu įvertinta, kiek teikiantis pagalbą šeimos narys vidutiniškai praranda darbo našumo ir kiek dirba namų aplinkoje (šeimoje) teikdamas neformalią pagalbą žmogui su negalia (toliau ŽN). […]

Artimuosius su negalia prižiūrintys žmonės prašo suteikti kasmetines atostogas nuo slaugos

Naujienos 2020-12-14

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) kartu su vaikus su negalia slaugančių ir prižiūrinčių artimųjų grupe kreipėsi į valstybės įstaigas (Lietuvos Respublikos Vyriausybę, LR Socialinės ir darbo apsaugos ministeriją, LR Sveikatos apsaugos ministeriją, Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių ir darbo reikalų komitetą, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetą, Seimo Neįgaliųjų teisių komisiją, Lygių galimybių kontrolierių, Seimo kontrolieriaus įstaigą)  raštu, […]

Europos negalios forumo prezidentas Yannis Vardakastanis: „Lietuvos žmonės su negalia nusivylę pokyčių tempais“

Naujienos 2020-12-08

Lietuvai minint dešimtąsias Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo metines, apie ši dokumentą bei jo įgyvendinimą Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse kalbiname Yanni Vardakastani, didžiausios Europoje žmonių su negalia organizacijos – Europos negalios forumo – prezidentą. Prisiminkime istorinį Neįgaliųjų teisių konvencijos kontekstą ir kilmę, t.y. aplinkybes, kuriomis ji atsirado. Kokia buvo neįgaliųjų teisių padėtis iki […]

Prieš dešimt metų Lietuva davė pažadą žmonėms su negalia, bet jo neištesėjo

Naujienos 2020-12-03

Viso pasaulio žmonių su negalia konstitucija, Biblija, teisių fundamentas ir vieningas standartas – taip žmonių su negalia bendruomenėje vertinama Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, kurią prieš dešimtmetį ratifikavo ir Lietuva. Šiuo veiksmu mes kaip valstybė ir kaip visuomenė įsipareigojome eiti dokumente nurodytais keliais, tačiau šiandien daugelyje negalios politikos sričių tik trypčiojame, vietomis net sukame klystkeliais […]

Stambulo konvencija – lengvai suprantama kalba

Naujienos 2020-11-24

Stambulo konvencija yra Europos Tarybos dokumentas, apibrėžiantis, kas yra smurtas prieš moteris bei smurtas artimoje aplinkoje ir numatantis veiksmų mechanizmus, kurie padeda su šiais reiškiniais kovoti. Kadangi smurtas prieš moteris yra opi problema Lietuvoje, (tiek dėl jo masto, tiek dėl menko institucijų gebėjimo jį atpažinti) šio dokumento sklaida ir galiausiai jo ratifikavimas yra pilietinės visuomenės […]