2009 m Gegužės 13 d. LNF susirinkimas

           2009 m. gegužės 13 dieną vykusiame susirinkime Lietuvos neįgaliųjų forumo organizacijos apsvarstė paslaugų teikimo neįgaliesiems per savivaldybes modelį bei galimas problemas, su kuriomis neabejotinai bus susidurta diegiant bet kokią soc. reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo sistemą. 

           Iki socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo turi būti sukurta vieninga socialinės reabilitacijos paslaugų sistema: paslaugos turi būti aprašytos ir įvertintos/įkainuotos, numatomas biudžetas būtent šioms paslaugoms, sukurta paslaugų teikimo sistema, kuri pasieks kuo daugiau neįgaliųjų, kuriems yra reikalingos tokio tipo paslaugos. Taip pat būtina numatyti kas vykdys soc. reabilitacijos paslaugų teikimo kontrolę, kaip bus užtikrintas nenutrūkstamas paslaugų teikimas neįgaliesiems.

          Susitikimo metu buvo aptarta galimybė rengti pilotinius projektus keliose savivaldybėse numatant soc. reabilitacijos paslaugų teikimą per savivaldybes dalyvaujant neįgaliųjų organizacijų taryboms.

             Susitikime dalyvavo neįgaliųjų organizacijų atstovai bei T.Čepononis (Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėjėjas) 

Lietuvos neįgaliųjų forumas