Ar pavyks vykdomą diskriminacinę politiką pridengti Nacionaliniu susitarimu?

Adresuojama: žiniasklaidai, LR Seimo frakcijoms, politinėms partijoms, ministerijoms, Vyriausybei, europarlamentarams, Nacionalinio susitarimo partneriams. 

Mes atkreipiame visuomenės ir politikų dėmesį i Nacionalinį susitarimą ir į jį lydinčius dokumentus. Mes matome, jog lydintys dokumentai pamina visas vertybes, kurios yra deklaruojamos Susitarime ir pateikiame akivaizdžiausius pavyzdžius. Tikimės, kad tiek politikai, tiek kitos socialinės grupės, dalyvaujančios Nacionaliniame susitarime, atkreips į tai savo dėmesį.

Pensininkai

Nemažinama pensijos dalis 650Lt.

Gaunantys iki 700 negaus 18Lt arba 36% nuo sumos viršijančios nemažintiną dydį 650Lt: 700-650=50 18/50=0.36 arba 36%.

Gaunantys iki 1100 negaus 74,1Lt arba 16,47% nuo sumos viršijančios nemažintiną dydį 650Lt:   1100-650=450 74.1/450=0.1647 arba 16.47%.

Gaunantys iki 1500 negaus 154.8Lt arba 18.21% nuo sumos viršijančios nemažintiną dydį 650Lt: 1500-650=850 154.8/850=0.1821 arba 18.21%.

Mes nepritariame, kad gaunantys dvigubai daugiau „solidarizuotųsi“ dvigubai mažiau!

  1. Vaikai

SADM pateiktame 2009.10.15 d. siūlomos priemonės socialinių išmokų užtikrinimui pateikiama informacija:Atsižvelgiant į tai, kad tokių šeimų mokyklinio amžiaus vaikams pradedama teikti kitokia socialinė parama, būtent nemokamas maitinimas mokyklose <…> „vaiko pinigus“ siūloma mokėti tik <…> iki 7 m.“

Ir šiek tiek vėliau teigiama priešingai: Atsisakyti nemokamų pusryčių mokyklose <…>“

Mes nepritariame, kad remtini vaikai „solidarizuotųsi“ dukart.

Neįgalieji

Prie 830Lt dydžio pensijos, pensininkui (40m darbo stažas) ji mažėja 34Lt, o neįgaliajam, (darbo stažas <30m) ji mažėja 89Lt.

Mes nepritariame, kad labiausiai pažeidžiamas asmuo „solidarizuotųsi“ beveik 3 kartus daugiau.

 Mes pasisakome už žmonių poreikių ir biudžeto galimybių subalansavimą, bet ne už aklą biudžeto karpymą.

 Daugiau informacijos galite gauti:
 Henrika Varnienė,
Administracijos direktorė
+370 674 72512

 Lietuvos neįgaliųjų forumo informacija