Per dvejus metus studentų su negalia skaičius išaugo beveik dukart

     Lietuvos aukštosiose mokyklose per pastaruosius dvejus akademinius metus studentų su negalia skaičius beveik padvigubėjo. Lietuvos studentų sąjungos (LSS) tyrimų duomenimis, šiais mokslo metais studijuoja apie 915 studentų su negalia. 2006 – 2007 akademiniais mokslo metais tokių studentų buvo apie 640,  2005 – 2006 akademiniais metais – apie 530.

Įmonių vadovai – tolerantiški, bet tik 2 iš 10 įdarbintų „kitokius“

       Beveik 90 proc. Lietuvos įmonių vadovų laiko save tolerantiškais, tačiau daugiau nei pusė jų nesutiktų įdarbinti romų, buvusių kalinių, sergančių priklausomybės ligomis ar psichikos negalią turinčių žmonių. Vienos pagrindinių priežasčių – baiminamasi kitų darbuotojų nepasitenkinimo (40 proc.) ir nepasitikima šių žmonių sugebėjimais (74 proc.).

LNF ragina europarlamentarus prisijungti prie JT neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“  šiandien parengė ir Lietuvą atstovaujantiems Europos Parlamento nariams išsiuntė kvietimą prisijungti prie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo.  Kvietimu asociacija nori paskatinti europarlamentarus nebūti pasyviais stebėtojais ir imtis veiksmų,  kad  JT neįgaliųjų teisių konvencija būtų ratifikuota bei efektyviai įgyvendinta tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

LNF aktyviai reaguoja į laukiamus pakeitimus, susijusius su paslaugų teikimu neįgaliesiems

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 2007-12-04 išsiuntė „Kreipimąsi dėl dėl  LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 m. programos įgyvendinimo tvarkos“ (Reg. Nr. 93) LR Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, Seimo Pirmininkui ir  Socialinės apsaugos ir darbo ministrei.

NEREGYS IR NUO JO TOLSTANTI INFORMACINĖ APLINKA

Parengė Vytautas GENDVILAS      Technikos ir technologijų pažanga skatina informacinės aplinkos pažangą. Žmogų įvairiais įprastais ir naujais būdais pasiekia vis gausėjantis informacijos srautas. Deja, neregiai lieka šio proceso nuošalėje. Jie informacijos pasiekiamumo prasme – viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Mokslininkų teigimu, žmogus 70-95 proc. informacijos gauna regos pagalba. Netekus regėjimo, žmogui telieka 5-30 proc. galimybių […]