LNF ragina statistikos departamentą į visuotinio surašymo klausimyną įtraukti klausimus apie negalią

Naujienos 2009-05-21

            Lietuvos neįgaliųjų forumas dar kovo mėnesį kreipėsi į Lietuvos statistikos departamentą prie LR Vyriausybės dėl 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo su prašymu į klausimyną įtraukti klausimų bloką apie negalią.     

           Dar 2001 metų visuotinio gyventojų surašymo klausimyne buvo įtrauktas 28 – tas klausimų blokas ir gauti duomenys leido identifikuoti neįgaliųjų skaičių Lietuvoje, tačiau į 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymą klausimai, liečiantys neįgaliuosius, neįtraukiami.

           Visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys yra svarbus statistinis šaltinis, kuriuo remiantis galima tiksliai sužinoti, kiek Lietuvoje ir atskirose savivaldybėse gyvena neįgalių asmenų, koks jų negalios lygis ir pobūdis. Buvo pasiūlyta įtraukti šiuos klausimus: 

1. Ar jums nustatytas darbingumo lygis?

2. Jei taip, koks:

3. Negalios priežastis:

a)Nuo vaikystės

b)Profesinė liga arba suluošinimas darbe

c)Liga arba suluošinimas

4. Dėl kokių funkcijų sutrikimų jums nustatyta negalia?

           Tačiau ši Lietuvos neįgaliųjų forumo iniciatyva liko neįvertinta, – Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės atsakė, kad tokio pobūdžio klausimai nėra būtini ir kitose šalyse tokios praktikos nėra. Lietuvos neįgaliųjų forumo žiniomis, vakarų šalyse visuotinio gyventojų surašymo duomenimis remiamasi grindžiant neįgaliųjų skaičių, teikiant paslaugas, formuojant antidiskriminacines programas.

Lietuvos neįgaliųjų forumo informacija