ES PROGRESS programoje NVO negali būti partneriais

Balandžio 29 dieną 15 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko darbo grupės posėdis dėl tolimesnio bendradarbiavimo ir veiklų rengiant šių metų paraišką ES  PROGRESS programai. Neįgaliuosius atstovavo  Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Rasa Kavaliauskaitė ir Audronė Jozėnaitė (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga).

Balandžio 29 dieną 15 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko darbo grupės posėdis dėl tolimesnio bendradarbiavimo ir veiklų rengiant šių metų paraišką ES  PROGRESS programai. Neįgaliuosius atstovavo  Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Rasa Kavaliauskaitė ir Audronė Jozėnaitė (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga).

ES PROGRESS programa skirta mažinti diskriminaciją visais diskriminuojamais pagrindais (negalia, lytis, amžius, tikėjimas, seksualinė orientacija). Šia programa sudaroma puiki galimybė vykdyti antidiskriminacinę politiką, ugdyti toleranciją visuomenės grupėse, stiprinti NVO, tačiau dėl neaiškių priežasčių į rengiamo projekto partnerius nesistengiama įtraukti diskriminuojamas grupes atstovaujančių NVO. Reikia pažymėti, jog per paskutinius kelis metus rengiant PROGRESS projektus buvo įtraukiamos valstybinės institucijos, tuo tarpu kitose šalyse pagal šią programą NVO įtraukiamos į veiklų vykdymą, projekto partnerius, NVO pačios rengia PROGRESS projektus ir tampa pagrindiniais vykdytojais, todėl toks NVO neįsileidimas Lietuvoje yra išties nesuprantamas, Lietuvos neįgaliųjų forumas2009 m. balandžio 24 dieną išsiuntė ministerijai raštą dėl NVO, kaip partnerių, įtraukimo i PROGRESS paraiškos rengimą bei veiklų vykdymą.

               Tačiau pastarojo PROGRESS darbo grupės posėdžio metu SADM vis tiek laikėsi tos pozicijos, kad NVO negali būti įtrauktos kaip partneriai, tačiau į projekto vykdymą bei partnerius įtraukiama Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Ši valstybinė įstaiga buvo prieš metus teikto PROGRESS projekto paraiškos teikėjas bei vykdytojas, kada NVO taip pat nebuvo įtraukiamos. Pastarasis projektas vyksta jau beveik pusė metų, jo vertė apie milijoną litų, tačiau diskriminuojamas grupes atstovaujančių organizacijų atstovai dar iki šiol nėra nieko girdėję apie vykdomas veiklas