Lietuvos neįgaliųjų forumas atstovaus neįgaliuosius Socialinėje taryboje

           Vakar Lietuvos neįgaliųjų forumo taryba išrinko Nijolę Milkevičienę (Žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos vadovė) atstovauti neįgaliuosius naujai kuriamoje Socialinių reikalų taryboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ši Taryba turės patariamojo balso teisę Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kuruojamose srityse: socialinės integracijos, socialinės atskirties mažinimo, socialinės paramos teikimo, šeimos, vaiko ir jaunimo teisių apsaugos. 

Lietuvos neįgaliųjų forumo informacija