Organizuojamas LNF Tarybos narių susirinkimas

Š. m. kovo 12 dieną įvyks asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ Tarybos narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Lietuvos žmonių su negalia sąjungos patalpose (Adresas: Gėlių g. 7, Vilnius). Susirinkimo pradžia – 10 val.

LNF bendradarbiaus su Lietuvos darbo birža

Š. m. vasario 26 dieną  asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ Prezidentė Rasa Kavaliauskaitė dalyvaus Lietuvos darbo biržos organizuojamoje konferencijoje ,,Neįgalių asmenų integravimo į darbo rinką galimybių didinimas“. Konferencijoje LNF Prezidentė skaitys pranešimą ,,Lietuvos neįgaliųjų forumo tikslai ir veikla žmonių su negalia socialinės integracijos srityje“. Konferencijos metu taip pat bus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos darbo biržos […]

LNF nepritaria žodžio „invalidas“ vartojimui

Š. m. vasario 11 d. asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ kreipėsi į LR Seimo pirmininką, Ministrą pirmininką, Socialinės apsaugos ir darbo ministrą ir LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininką dėl asmenis su negalia žeminančio termino „invalidas“ vartojimo.

Išrinkta nauja LNF Taryba ir Prezidentė

Š. m. vasario 4 dieną įvyko neeilinis visuotinis asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo išrinkta nauja LNF Taryba bei Prezidentė.

Tolerancija visuomenėje didėja

2009 m. vasario 3 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pristatyti tyrimo „Galimų diskriminacijos apraiškų, naujai numatytų Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatyme, bei visuomenės tolerancijos įvairioms socialinėms grupėms įvertinimas ir lyginamoji analizė“ rezultatai.

Diskusija neįgaliuosius nuteikė optimistiškai

Diskusija neįgaliuosius nuteikė optimistiškai Š. m. gruodžio 3 d. minint tarptautinę žmonių su negalia dieną LR Seime vykusioje diskusijoje ,,Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija: lygios galimybės visiems” buvo ne tik išgirstas neįgaliųjų balsas, bet ir dar kartą apsvartytos neįgaliųjų atstovų bei valdžios institucijų bendradarbiavimo galimybės. „Išklausyti neįgaliųjų organizacijų atstovų pastebėjimai apie egzistuojančius sisteminius trūkumus ginant […]

CEDAW pateikė Baigiamąsias Pastabas dėl 3-os ir 4-os Lietuvos ataskaitos

2008 m. vasarą Jungtinių Tautų Moterų Diskriminacijos Panaikinimo Komitetas (CEDAW) paskelbė savo pastabas ir rekomendacijas dėl 2007 m. spalio mėn. LR Vyriausybės pateiktos periodinės ataskaitos apie Lietuvos Respublikos pažangą įgyvendinant Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims. Ataskaita apėmė laikotarpį  nuo 2004 metų IV ketvirčio iki 2007 metų I ketvirčio.

Kas įpareigos būti tolerantiškais?

      Po daugiau nei savaitę trukusios suirutės, LR Seimas pagaliau priėmė naują Lygių galimybių įstatymo pataisą, kuria draudžiama diskriminacija dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.