CEDAW pateikė Baigiamąsias Pastabas dėl 3-os ir 4-os Lietuvos ataskaitos

Naujienos 2008-10-05

2008 m. vasarą Jungtinių Tautų Moterų Diskriminacijos Panaikinimo Komitetas (CEDAW) paskelbė savo pastabas ir rekomendacijas dėl 2007 m. spalio mėn. LR Vyriausybės pateiktos periodinės ataskaitos apie Lietuvos Respublikos pažangą įgyvendinant Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims. Ataskaita apėmė laikotarpį  nuo 2004 metų IV ketvirčio iki 2007 metų I ketvirčio.

Kas įpareigos būti tolerantiškais?

Naujienos 2008-06-25

      Po daugiau nei savaitę trukusios suirutės, LR Seimas pagaliau priėmė naują Lygių galimybių įstatymo pataisą, kuria draudžiama diskriminacija dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Įmonių vadovai – tolerantiški, bet tik 2 iš 10 įdarbintų „kitokius“

Naujienos 2008-05-22

       Beveik 90 proc. Lietuvos įmonių vadovų laiko save tolerantiškais, tačiau daugiau nei pusė jų nesutiktų įdarbinti romų, buvusių kalinių, sergančių priklausomybės ligomis ar psichikos negalią turinčių žmonių. Vienos pagrindinių priežasčių – baiminamasi kitų darbuotojų nepasitenkinimo (40 proc.) ir nepasitikima šių žmonių sugebėjimais (74 proc.).

Visuotinis LNF narių susirinkimas

Naujienos 2008-04-16

Kviečiame dalyvauti asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ kasmetiniame visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks 2008 m. balandžio 24 d.  Apie susirinkimo vietą asmeniškai informuosime visus užsiregistravusius. LNF Kreipimasis Programa Registracijos forma

LNF ragina europarlamentarus prisijungti prie JT neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo

Naujienos 2008-01-18

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“  šiandien parengė ir Lietuvą atstovaujantiems Europos Parlamento nariams išsiuntė kvietimą prisijungti prie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo.  Kvietimu asociacija nori paskatinti europarlamentarus nebūti pasyviais stebėtojais ir imtis veiksmų,  kad  JT neįgaliųjų teisių konvencija būtų ratifikuota bei efektyviai įgyvendinta tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.