Socialinės globos sistemos pertvarka Marijampolėje vertinama palankiai

Didžiausia skėtinė žmonių su negalia teises atstovaujanti organizacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas” (LNF) liepos 2 d. Marijampolės gyventojus ir miesto svečius pakvietė į parodos „Tapatybės iliuzija“ atidarymą kino teatre „Spindulys“. Kartu su parodos pristatymu organizuota ir speciali diskusija, apjungusi savivaldos, seniūnijų atstovus, globos institucijų vadovus, socialinius darbuotojus ir nevyriausybinių organizacijų narius, diskutavusius apie neišvengiamą šalies socialinės globos pertvarką (deinstitucionalizaciją), aktualią žmonių su negalia bendruomenei.


Susitikimas Marijampolėje, kaip ir pati paroda, jau penktasis Lietuvoje ir pirmasis, kuriame dalyvavo ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė, taip pat ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė Daina Urbonaitienė.

Socialinės globos pertvarka – laipsniškas perėjimas nuo būtinų paslaugų neįgaliesiems teikimo institucijose prie naujų nuostatų ir tvarkos kelia nemažai abejonių, pokyčių baimės, įvairių aktualių klausimų: kaip neįgaliesiems užtikrinti galimybę gyventi savarankiškai, gaunant pagalbą savo gyvenamojoje vietoje; kaip teisingai paskirstyti paslaugas, užtikrinti finansavimą, kai žmonių negalės tokios įvairios; kaip kovoti su visuomenėje vis dar stipriais, negatyviais stereotipais žmonių su negalia požiūriu?

Kalbėdama apie dar 2013 metais pradėtus pokyčius globos sistemoje, ministrė A. Pabedinskienė akcentavo, kad naujovės neįgaliųjų globos srityje, visų pirma, susijusios su išplėstu, papildytu individualizuotų paslaugų neįgaliesiems spektru. Svarbu, kad kiek galima daugiau tokių paslaugų būtų teikiamos bendruomenėse, kad ilgainiui vietoj itin didelių globos namų veiksmingai funkcionuotų tokie, kuriuose gaudama tik kokybišką pagalbą gyventų maža grupė žmonių su negalia. Tačiau tam itin reikalingas didelis sutelktumas, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų atlikti neišvengiami „namų darbai“: labai konkrečiai išanalizuoti žmonių su negalia poreikiai; atsižvelgta į negalės pobūdį ir specifikas; įvertintos pagalbos ir konkrečių paslaugų teikimo ne institucijose galimybės ir esami trukdžiai tokioms galimybėms suformuoti; numatyti papildomų finansavimo šaltinių paieškos būdai. Taip pat nereikia pamiršti, kad 2014 m. tikslingai perskirsčius socialinių pašalpų skyrimą, savivaldybių biudžetuose liko pakankamai daug sutaupytų lėšų, todėl kiekviena savivaldybė gali ir turi priimti korektiškus sprendimus platesnės socialinės politikos uždaviniams įgyvendinti ir individualizuotoms paslaugoms neįgaliesiems teikti. O tokie sprendimai lengviau priimami pirmiausia pakeitus vertybinį požiūrį į žmogaus poreikius ir gerovės užtikrinimo būtinumą.

LNF prezidentė Dovilė Juodkaitė atkreipė dėmesį, kad į diskusiją susirinkę globos sistemos pertvarkos procesuose dalyvaujantys marijampoliečiai, net ir nuogąstaudami dėl pertvarkos rizikų, vieningai išreiškia brandų supratimą dėl tokių pokyčių reikalingumo, yra entuziastingai nusiteikę pagalbos neįgaliesiems požiūriu ir turi daug idėjų bei matymų, kaip būtų galima tobulinti socialinių paslaugų teikimo mechanizmą. Anot jos, džiugu stebėti pozityvų nusiteikimą spręsti probleminius neįgaliųjų klausimus ir girdėti, kad regiono atstovai pripažįsta, kad žmogus su negalia yra lygiavertis mūsų visuomenės narys. Todėl LNF tikisi, kad į miestą atvykusi paroda „Tapatybės iliuzija“ bus taip pat palankiai įvertinta ir visų ją aplankiusių marijampoliečių.

„Tapatybės iliuzija“ – tai paroda, kviečianti iš arti pažvelgti į nematomą žmonių su negalia gyvenimą, vykstantį už uždarų socialinės globos namų durų. Parodos nuotraukomis siekiama ryžtingai sklaidyti ydingus ir nepagrįstus mitus dėl neįgaliųjų teisės gyventi savarankiškai, vis dar giliai įsitvirtinusius tarp negalios neturinčių visuomenės piliečių. Neveltui parodos organizuojamos vykdant projektą „Ne(galia) vs GAL(ia)“. Nespėjusiems ar negalintiems atvykti į parodą, ją visuomet galima pamatyti LNF interneto svetainės e-galerijoje.