LNF nepritaria žodžio „invalidas“ vartojimui

Š. m. vasario 11 d. asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ kreipėsi į LR Seimo pirmininką, Ministrą pirmininką, Socialinės apsaugos ir darbo ministrą ir LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininką dėl asmenis su negalia žeminančio termino „invalidas“ vartojimo.

Minėtiems pareigūnams išsiųstas oficialus raštas, kuriame teigiama: „Lietuva, kaip ir kitos pasaulio demokratinės valstybės, iš savo kalbėsenos, žodynų, įstatymų išgyvendino neįgalųjį žeminantį  žodį „invalidas“, kuris, be abejo, buvo užsilikęs iš sovietinio diskriminacinio požiūrio į žmogų.<….>  Deja, pastaruoju metu iš aukščiausių valstybės pareigūnų lūpų vėl girdime mus žeminantį žodį „invalidas“, kuris, mūsų manymu, yra ne vien tik žodis, o kartu ir požiūrio į neįgalųjį, kaip menkesnį, nereikalingesnį, nereikšmingesnį išraiška. Ypač apmaudu, kad šį žodį viešoje erdvėje, net nusižengiant mūsų įstatymams, reabilituoja Socialinės apsaugos ir darbo ministras R. Dagys.“

Rašte primenama, kad „Pasaulinė žmogaus teisių deklaracija, JTO „Neįgaliųjų teisių konvencija“ ir kiti tarptautiniai dokumentai teigia, kad visi žmonės yra laisvi ir lygūs jų orumo ir teisių atžvilgiu, kad visos bendruomenės turėtų pagarbiai žiūrėti į savo visuomenės įvairovę ir siekti, kad šios teisės nebūtų pažeidžiamos, o neįgalieji galėtų naudotis civilinėmis, politinėmis, socialinėmis, ekonominėmis ir kultūrinėmis žmogaus teisėmis, kaip ir kiti visuomenės piliečiai.“

Su rašto turiniu galite susipažinti čia.